: Relacje Inwestorskie – Walne zgromadzenie akcjonariuszy

22_09_05 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Vercom S.A. na 03.10.2022r.

22_09_05 Projekty uchwał na NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.

22_09_05 Wzór pełnomocnictwa na NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.

22_09_05 Formularz pełnomocnik NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.

22_09_05 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Vercom S.A. NWZ 03.10.2022r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022

Projekty uchwał na ZWZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Raport niezależnego biegłego rewidenta dla WZ i RN Vercom

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

Sprawozdanie uzupełniające RN

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na 29.04.2022

Uchwała zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021

Załącznik do uchwały RN dotyczący przestrzegania obowiązków informacyjnych

Odpis uchwały nr 10 RN dotyczącej oceny sytuacji Spółki

Odpis uchwały nr 12 RN dotyczącej polityki sponsoringowej i charytatywnej

Odpis uchwały nr 12 RN dotyczącej opinii w sprawie podziału zysku

JSF Vercom 2021

Vercom 2021 raporty

Sprawozdanie z działalności 2021

Sprawozdanie z oceny za rok obrotowy

Sprawozdanie z badania JSF

Sprawozdanie z badania SSF

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Projekt uchwały zgłoszony przez R22

Projekty uchwał na ZWZ – aktualizacja

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022 – aktualizacja

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ – aktualizacja

2023:

23_05_24_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Vercom_S.A._na_23.06.2023.pdf

23_05_24_projekty_uchwal_na_ZWZ_Vercom_S.A._na_dzien_23.06.2023.pdf

23_05_24_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_Vercom_S.A._w_dn._23.06.2023.pdf

23_05_24_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_Vercom_S.A._ZWZ_23.06.2023r..pdf

23_05_24_formularz_do_wykonywana_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_Vercom_S.A._w_dn._23.06.2023.pdf

Spr_zarz_Vercom_2022-12-31_pl.xhtml

JSF_Vercom_2022-12-31_pl.xhtml

vrc_2022-12-31_pl.zip

Vercom_V58H0C_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122022_PL.xhtml

Vercom_V58H0C_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122022_PL.xhtml

23_03_27_sprawozdanie_RN_Vercom_SA_z_oceny_sprawozdan_za_2022_v2.xhtml

23_05_23_uzupelnienie_sprawozdania_RN_Vercom_S.A._z_oceny_sprawozdan_za_2022.pdf

23_03_27_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_SA_z_dzialalnosci_RN_za_2022__1_.xhtml

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2022_vF__1_.pdf

Vercom_V58H0D__Raport_z_badania_SoW.pdf

23_03_24_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_S.A._dot._raportowania.pdf

23_03_27_odpis_uchwaly_RN_Vercom_S.A._w_spr._dzialalnosci_sponsoringowej.pdf