:CPaaS

Naše technologie je všudypřítomná a zajišťuje bezproblémovou a spolehlivou komunikaci
naprogramovaným – plně automatizovaným způsobem

: Jsme nedílnou součástí
postupující digitalizaci života

: Spojujeme mnoho komunikačních kanálů

Pro naše zákazníky tvoříme přidanou hodnotu
a maximalizujeme zapojení spotřebitelů.

: Všechna komunikační řešení CPaaS
jsou uzavřená v rámci jedné smlouvy

SMS

Selektivní, přímý marketing, oznámení o platbách a dodávkách, zákaznická podpora, veřejná podpora.

: Nejúčinnější komunikační kanál

: 90 % SMN je přečteno během 3 minut

: Open rate 98%

Email

Hromadný marketing, kampaně pro zvýšení povědomí o značce, zákaznická podpora, potvrzení platby a doručení.

: 49% zákazníků označuje e-mail jako nejlepší typ marketingové komunikace

: Nejběžnější komunikační kanál na internetu

Push

Krátká oznámení zaměřená na dobře profilované uživatele mobilních aplikací.

: První a nejdůležitější komunikační kanál
v mobilních aplikacích

: Open rate 90%

: Součinitel prokliku je 7krát vyšší než v případě
e-mailového marketingu

OTT

Komerční využití v případě konverzační komunikace.

: Založený na takových komunikátorech, jako jsou Facebook Messenger, WhatsApp a Viber

: Rychle rostoucí popularita IT řešení založených na technologii chatbotů

: Organizujeme a automatizujeme komunikaci
v rámci doplňujících se kanálů

Vícekanálová strategie = lepší doručitelnost a součinitele otevření při současném snížení jednotkových nákladů

Využívání partnerství s největšími poskytovateli telekomunikačních a poštovních služeb za účelem dosažení nejlepší doručitelnosti

Rozšiřitelnost systému

Usnadnění automatizace komunikačního procesu díky integraci se systémy zákazníků a poskytovatelů služeb

Pokročilé analytické nástroje a nástroje pro podávání zpráv, které pomáhají využívat velké datové soubory generované historickou komunikací

Algoritmy ML pro zlepšení efektivity komunikace

Centralizovaná správa celého komunikačního procesu = eliminace nákladů na IT infrastrukturu

Výrazné snížení nákladů souvisejících s IT/telekomunikačními odborníky, jichž je zapotřebí k udržení srovnatelného interního systému

Snížené administrativní náklady (jedna smlouva, vyúčtování v národní měně, podpora místních uživatelů)