: CPaaS

Nasza technologia jest wszechobecna – zapewnia płynną, niezawodną komunikację
w sposób zaprogramowany i w pełni zautomatyzowany.

: Jesteśmy integralną częścią
postępującej cyfryzacji życia

: Łączymy wiele kanałów komunikacji

Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów
i maksymalizujemy zaangażowanie konsumentów.

: Wszystkie rozwiązania komunikacyjne CPaaS
zamknięte są w ramach jednej umowy

SMS

Selektywny marketing bezpośredni, powiadomienia o płatnościach i dostawach, wsparcia klienta, publicznego.

: Najbardziej efektywny kanał komunikacji

: 90% SMN jest odczytywanych w ciągu 3 minut

: Open Rate 98%

Email

Marketing masowy, kampanie budujące świadomość marki, obsługa klienta, potwierdzenie płatności i dostawy.

: 49% klientów wskazuje e-mail jako najlepszy rodzaj komunikacji marketingowej

: Najpowszechniejszy kanał komunikacji w Internecie

Push

Krótkie powiadomienia skierowane do dobrze sprofilowanych użytkowników aplikacji mobilnych.

: Pierwszy i najważniejszy kanał komunikacji w aplikacjach mobilnych

: Open Rate 90%

: Współczynnik klikalności jest 7 razy wyższy niż w przypadku marketingu e-mailowego

OTT

Komercyjne zastosowanie w przypadku komunikacji konwersacyjnej.

: Oparty na komunikatorach, takich jak Facebook Messenger, WhatsApp i Viber

: Szybko rosnąca popularność rozwiązań informatycznych opartych na technologii chatbotów

: Porządkujemy i automatyzujemy komunikację
w ramach uzupełniających się kanałów

Strategia wielokanałowa = lepsza dostarczalność i współczynniki otwarcia przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jednostkowych

Wykorzystywanie partnerstw z największymi telekomami i providerami pocztowymi w celu osiągnięcia najlepszej dostarczalności

Skalowalność systemu

Ułatwianie automatyzacji procesu komunikacji, dzięki integracji z systemami klientów i dostawców usług

Zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe pomagające wykorzystać duże zbiory danych generowane przez komunikację historyczną

Algorytmy ML pomagające poprawić efektywność komunikacji

Scentralizowane zarządzanie całym procesem komunikacji = wyeliminowanie kosztów infrastruktury IT

Znaczące obniżenie kosztów związanych z ekspertami IT / telekomunikacyjnymi wymaganymi do utrzymania porównywalnego systemu we własnym zakresie

Obniżone koszty administracyjne (jedna umowa, rozliczenie w walucie krajowej, wsparcie lokalnych użytkowników)