: Investorské vztahy

Nové měřítko ambicí

Strategie rozvoje

Klíčové strategické cíle společnosti Vercom

Silná pozice na trhu

Integrace / Automatizace / Expanze

Posílení pozice jednoho z předních dodavatelů technologií umožňujících automatizaci a integraci komunikačních procesů dle vzorce CPaaS v regionu CEE, při současném zvýšení globální expozice prostřednictvím převzetí dalších subjektů.

Rozšiřitelnost

Růst / Zákazníci / Nástroje

Udržování vysokého tempa růstu zvyšováním prodeje stávajícím zákazníkům a získáváním nových zákazníků, zejména z dynamicky rostoucího sektoru e-commerce. Společnost Vercom dále plánuje doplnit svou produktovou nabídku o nástroje a služby založené na používání komunikátorů, jako jsou Facebook Messenger, WhatsApp a Viber.

Neustálé zlepšování finančních výsledků

EBITDA / 2023

Zdvojnásobení normalizovaného výsledku EBITDA provozní v roce 2023 ve srovnání s rokem 2020 při zachování historické úrovně ziskovosti.

: Akciový podíl

Akcionář Počet akcí Podíl na kapitálu Počet hlasů na valné hromadě Podíl hlasů na valné hromadě
R22 10 113 850 54,76% 10 113 850 55,13%
Adam Lewkowicz 1 643 250 8,90% 1 643 250 8,96%
Krzysztof Szyszka 1 443 300 7,81% 1 443 300 7,87%
Tomasz Pakulski 143 450 0,78% 143 450 0,78%
Vlastní akcie 126 850 0,69% 0 0,00%
Fondy spravované společností Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.* 1 250 715 6,77% 1 250 715 6,82%
Ostatní 3 749 285 20,30% 3 749 285 20,44%
Celkem 18 470 700 100,00% 18 343 850 100,00%
* včetně Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 100 736 5,96% 1 100 736 6,00%

: Vedení

Představenstvo společnosti Vercom S.A.

Krzysztof Szyszka

Founder&CEO

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Poznani v oboru mezinárodních ekonomických a politických vztahů se specializací na evropská studia. Dříve spojen s Ogicom sp. z o.o., kde působil jako předseda představenstva a poté člen dozorčí rady, Domainmaker sp. z o.o. jako člen dozorčí rady, Vercom sp. z o.o. jako člen dozorčí rady, Niro Media Group, kde byl členem představenstva a také Redgroup sp. z o.o., kde působil jako předseda představenstva.

Adam Lewkowicz

Founder&CTO

Absolvent univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Fakulty matematiky a informatiky v oboru Informatika. Profesní zkušenosti získal jako vývojář ve Spider sp. z o.o., CTO ve společnosti Inotel S.A., CTO v Ogicom S.A, viceprezident ve společnosti Redgroup sp. z o.o. a předseda představenstva ve společnosti Niro Media Group sp. z o.o.

Tomasz Pakulski

COO

Absolvent Poznaňské univerzity v oboru managementu a marketingu. Ve společnosti získal zkušenosti jako Product Manager, Sales Manager a Managing Director. Působil jako předseda představenstva společnosti SerwerSMS Polska sp. z o.o., člen představenstva PromoSMS sp. z o.o., a také předseda představenstva Epso Group sp. z o.o.

Dozorčí rada společnosti Vercom S.A.

Jakub Dwernicki – Předseda dozorčí rady

Zakladatel a hlavní osoba spravující Skupinu R22. Skupina poskytuje podnikům a firmám komplexní služby v oblasti jejich přítomnosti na internetu, automatizace a digitalizace obchodních procesů, zejména komunikace, marketingu a prodeje. Jakub Dwernicki je hlavním autorem strategie akvizice hostingových společností. V posledních 5 letech skupina realizovala asi dvacet z nich, a to jak v Polsku, tak v zemích střední a východní Evropy. Profesní zkušenosti získával zasedáním v řídících orgánech a také tím, že je zakladatelem společností, jež byly spojovány se společnostmi, které v současné době patří do skupiny R22.

Franciszek Szyszka – Člen dozorčí rady

Absolvent Varšavské technické univerzity, oboru mechaniky na Fakultě mechaniky, energetiky a letectví. V roce 2006 složil zkoušku pro členy dozorčích orgánů a od roku 2009 je oprávněn vystavovat certifikáty energetické náročnosti. Profesní zkušenosti získával v PPU Allmet jako technický ředitel, v Městském úřadě v Elblągu jako vedoucí investičního oddělení, v představenstvu Společnosti pro správu obecních budov se sídlem v Elblągu jako předseda představenstva, v představenstvu Městského dopravního podniku se sídlem v Elblągu jako člen dozorčí rady a ve společnosti Vodovody a kanalizace města Elblągu jako člen dozorčí rady.

Katarzyna Juszkiewicz – Člen dozorčí rady

Vystudovala Poznaňskou polytechniku v oborech informatika a také management. Profesní zkušenosti získala ve společnosti Spider sp. z o.o. jako zaměstnankyně oddělení zákaznické podpory, manažerka oddělení zákaznické podpory a ředitelka oddělení zákaznické podpory, ve společnosti Polskie Sieci Radiowe sp. z o.o. jako provozní ředitelka a také spoluprací se společností Inotel Voip sp. z o.o. během svého podnikání.

Jakub Juskowiak – Člen dozorčí rady

Absolvent University of North Carolina v oboru Business Administration a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Poznani v oboru účetnictví. Od roku 2011 je certifikovaným auditorem. Profesní zkušenosti získával jako asistent statutárního auditora ve společnosti BDO sp. z o.o., asistent statutárního auditora a manažer auditu ve společnosti PKF Consult sp. z o.o. sp.k. a jako finanční ředitel ve společnosti Ebrex Polska sp. z o.o. Jakub Juskowiak splňuje kritéria nezávislosti definovaná v Osvědčených postupech Varšavské burzy cenných papírů.

Jakub Woźny – Člen dozorčí rady

Absolvent univerzity Adama Mickiewicze v oboru práva a také Ekonomické univerzity v Poznani v oblasti hospodářské politiky a strategie podnikání. V letech 2006–2010 absolvoval praxi advokátního koncipienta v Okresní advokátní komoře v Poznani a v letech 2016–2020 absolvoval doktorandské studium v Ústavu právních věd Polské akademie věd v oboru práva elektronické komunikace. V roce 2010 byl zapsán na seznam advokátů. Profesní zkušenosti získává od roku 2010, poskytuje právní služby jako advokát. Jakub Woźny splňuje kritéria nezávislosti definovaná v Osvědčených postupech Varšavské burzy cenných papírů.

: Vybrané finanční údaje

2018 2019 2020* 2020 výsledky proforma**
Tržby z prodeje 58,5 77,9 116,6 143,6
Hrubý zisk z prodeje 16,3 24,9 35,5 41,8
Hrubá marže 28% 32% 30% 29%
EBIT 8,1 16,5 23,3 28
Provozní marže 14% 21% 20% 19%
Provozní EBITDA 10,2 19 26 31,2
Provozní marže EBITDA 17% 24% 22% 22%
Čistý zisk 6,1 14,5 19,4 23
Marže čistého zisku 10% 19% 17% 16%
Čistý dluh na konci období -0,3 14,1 39 35,1
* Zahrnují finanční výsledky skupiny ProfiSMS od data konsolidace, tedy od 7. října 2020
** Zahrnují finanční výsledky skupiny ProfiSMS v roce 2020.

: Dividendová politika

Historické údaje o dividendách:

Datum usnesení Hodnota
26.04.2019 8 mil. PLN
12.05.2020 10,3 mil. PLN
08.04.2021 15,1 mil. PLN

: Popis dividendové politiky

Z důvodu plánovaných akvizičních činností, zejména těch, které jsou uvedeny v bodě 4 Prospektu, nemá představenstvo v úmyslu doporučit valné hromadě akcionářů výplatu dividend dříve, než těch, jež budou vyplývat z rozdělení zisku za finanční rok 2022. Konečné rozhodnutí týkající se doporučení ohledně rozdělení zisku za finanční rok 2022 bude navíc záviset na aktuální finanční a likvidní situaci skupiny emitenta a jejích investičních plánech. Cílovým záměrem představenstva je doporučit výplatu dividend až do výše 40 % čistého výsledku emitenta. S výhradou, že rozhodnutí o výplatě dividend je každoročně přijímáno valnou hromadou na základě doporučení představenstva, které vychází ze současných finančních možností společnosti a jejích požadavků na finanční zdroje v následujících obdobích.

: Časová osa

Datum Událost
06.05.2021 Debut na Varšavské burze
25.05.2021 Zpráva Q1 2021
31.08.2021 Zpráva 1H 2021
16.11.2021 Zpráva Q3 2021

: Korporátní dokumentace

: Transakce se spřízněnými subjekty

: Valná hromada

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl  |  +48 506 229 863