: Naše řešení

Naše platformy :CPaaS poskytují jedinečnou komunikační technologii,
která je používána ve všech odvětvích ekonomiky.

E-commerce

Růst trhu :CPaaS je spojen s rychlým rozvojem e-commerce, a tím pádem také celého systému, který toto odvětví podporuje. Spolu s rozvojem obchodu realizovaného na internetu roste také poptávka po logistických řešeních, platbách a online službách a ve všech těchto odvětvích je podporou právě CPaaS. Jedna transakce e-commerce generuje násobně více hlášení a zpráv.

Fintech

:CPaaS se stává službou první pomoci pro podniky, které potřebují efektivní a rychlou komunikaci se zákazníkem prostřednictvím on-line kanálů, jako jsou například finanční instituce. Fintechy optimalizují komunikační činnosti tak, aby díky jejich realizaci v rámci jediné platformy bylo dosaženo větší transparentnosti a efektivity.

Martech

Jsme součástí trhu inteligentních nástrojů pro automatizaci marketingu. Platformy :CPaaS jsou rozšířením nástrojů martech. Díky naší technologii jsou standardem profilované zprávy, které se dostávají ke konkrétnímu příjemci. CPaaS významně zlepšuje řízení komunikačních procesů. Zvyšuje také bezpečnost – zákaznické systémy a externí systémy jsou integrovány do jediné platformy, která zajišťuje příslušnou úroveň ochrany a šifrování.