: Relacje inwestorskie

Nowa skala ambicji

: Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
R22 11114380 50,01% 11114380 50,01%
Itema Ventures UAB 2 850 000 12,82% 2 850 000 12,82%
Adam Lewkowicz 1 603 750 7,22% 1 603 750 7,22%
Krzysztof Szyszka 1 414 605 6,37% 1 414 60 6,37%
NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawniej ING PTE) 1 250 715 5,63% 1 250 715 5,63%
PTE Allianz Polska S.A 1 355 728 6,10% 1 355 728 6,10%
Pozostali 2 636 065 11,86% 2 637 219 11,86%
Razem 22223785 100% 22224939 100%

: Raporty bieżące

: ESPI

Raport bieżący nr 1/2021 | 17:02 05/05/2021
Raport bieżący nr 2/2021 | 17:24 05/05/2021
Raport bieżący nr 3/2021 | 12:32 06/05/2021
Raport bieżący nr 4/2021 | 14:51 11/05/2021
Raport bieżący nr 5/2021 | 19:47 11/05/2021
Raport bieżący nr 5/2021 – KOREKTA | 23:04 11/05/2021
Raport bieżący nr 6/2021 | 14:16 20/05/2021
Raport bieżący nr 7/2021 | 16:04 08/06/2021
Raport bieżący nr 8/2021 | 14:45 10/06/2021
Raport bieżący nr 9/2021 | 14:01 21/06/2021
Raport bieżący nr 10/2021 | 15:54 22/06/2021
Raport bieżący nr 11/2021 | 17:03 22/06/2021
Raport bieżący nr 12/2021 | 15:02 23/06/2021
Raport bieżący nr 13/2021 | 21:00 6/07/2021
Raport bieżący nr 14/2021 | 22:00 7/07/2021
Raport bieżący nr 1/2022 | 19:34 21/01/2022
Raport bieżący nr 2/2022 | 19:14 31/01/2022
Raport bieżący nr 3/2022 | 20:02 17/02/2022
Raport bieżący nr 4/2022 | 14:21 18/02/2022
Raport bieżący nr 5/2022 | 7:58 21/02/2022
Raport bieżący nr 6/2022 | 20:19 22/02/2022
Raport bieżący nr 7/2022 | 11:05 23/02/2022
Raport bieżący nr 8/2022 | 11:42 26/04/2022
Raport bieżący nr 8/2022 | 13:19 26/04/2022
Raport bieżący nr 9/2022 | 16:21 29/04/2022
Raport bieżący nr 10/2022 | 12:07 6/05/2022
Raport bieżący nr 11/2022 | 10:32 16/05/2022
Raport bieżący nr 12/2022 | 17:52 20/05/2022
Raport bieżący nr 13/2022 | 18:01 20/05/2022
Raport bieżący nr 14/2022 | 18:03 20/05/2022
Raport bieżący nr 15/2022 | 19:25 20/05/2022
Raport bieżący nr 16/2022 | 22:11 27/05/2022
Raport bieżący nr 17/2022 | 22:59 30/05/2022
Raport bieżący nr 18/2022 | 11:06 02/06/2022
Raport bieżący nr 19/2022 | 11:17 02/06/2022
Raport bieżący nr 20/2022 | 22:18 03/06/2022
Raport bieżący nr 21/2022 | 09:01 06/06/2022
Raport bieżący nr 22/2022 | 09:06 28/06/2022
Raport bieżący nr 23/2022 | 09:36 04/07/2022
Raport bieżący nr 24/2022 | 12:38 04/07/2022
Raport bieżący nr 25/2022 | 15:11 05/07/2022
Raport bieżący nr 26/2022 | 17:01 06/07/2022
Raport bieżący nr 27/2022 | 15:32 08/07/2022
Raport bieżący nr 28/2022 | 17:23 08/07/2022
Raport bieżący nr 29/2022 | 9:18 19/07/2022
Raport bieżący nr 30/2022 | 10:14 09/08/2022
Raport bieżący nr 31/2022 | 22:50 09/08/2022
Raport bieżący nr 32/2022 | 21:47 17/08/2022
Raport bieżący nr 33/2022 | 10:24 09/08/2022
Raport bieżący nr 34/2022 | 22:50 09/08/2022
Raport bieżący nr 35/2022 | 21:47 17/08/2022
Raport bieżący nr 36/2022 | 20:37 19/08/2022
Raport bieżący nr 37/2022 | 22:50 05/09/2022
Raport bieżący nr 38/2022 | 23:02 05/09/2022
Raport bieżący nr 39/2022 | 11:57 12/09/2022
Raport bieżący nr 40/2022 | 15:29 23/09/2022
Raport bieżący nr 41/2022 | 20:03 03/10/2022
Raport bieżący nr 42/2022 | 20:23 03/10/2022
Raport bieżący nr 43/2022 | 22:40 20/10/2022
Raport bieżący nr 44/2022 | 11:05 22.11.2022
Raport bieżący nr 45/2022 | 10:55 23.11.2022
Raport bieżący nr 1/2023 | 11:22 09.01.2023
Raport bieżący nr 2/2023 |10:36 19.01.2023
Raport bieżący nr 3/2023 | 08:30 31.01.2023
Raport bieżący nr 4/2023 |12:44 01.02.2023
Raport bieżący nr 5/2023 |18:06 06.03.2023
Raport bieżący nr 6/2023 | 18:46 28.03.2023
Raport bieżący nr 7/2023 | 08:33 05.04.2023
Raport bieżący nr 8/2023 | 15:59 17.05.2023
Raport bieżący nr 9/2023 | 17:42 17.05.2023
Raport bieżący nr 10/2023 | 11:58 24.05.2023

: Władze

Zarząd Vercom S.A.

Krzysztof Szyszka

Founder&CEO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność Studia Europejskie. Wcześniej związany z Ogicom sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu, a następnie członka rady nadzorczej, Domainmaker sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, Vercom sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, Niro Media Group, gdzie był członkiem zarządu, a także Redgroup sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu.

Adam Lewkowicz

Founder&CTO

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku Informatyka. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Developer w Spider sp. z o.o., CTO w Inotel S.A., CTO w Ogicom S.A., wiceprezes w Redgroup sp. z o.o. oraz prezes zarządu w Niro Media Group sp. z o.o.

Tomasz Pakulski

COO

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie zdobywał w Spółce jako Product Manager, Sales Manager oraz Managing Director. Pełnił funkcję prezesa zarządu w SerwerSMS Polska sp. z o.o., członka zarządu w PromoSMS sp. z o.o., a także prezesa zarządu w Epso Group sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Vercom S.A.

Jakub Dwernicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i główna osoba zarządzająca Grupą R22. Grupa świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw w zakresie obecności w Internecie, automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu oraz sprzedaży. Jakub Dwernicki jest głównym autorem strategii akwizycji biznesów hostingowych. W ciągu ostatnich 5 lat Grupa zrealizowała ich około dwudziestu, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zasiadając w organach i będąc założycielem spółek łączonych ze spółkami należącymi obecnie do Grupy R22.

Franciszek Szyszka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa. W 2006 r. zdał egzamin na członów organów nadzorczych, a od 2009 r. posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PPU Allmet, jako Dyrektor ds. technicznych, Urzędzie Miasta w Elblągu jako Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zarządzie Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu jako Dyrektor Zarządu, Zarządzie Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Elblągu jako członek rady nadzorczej oraz w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji jako członek rady nadzorczej.

Kinga Stanisławska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Harvard Business School (TGMP), IECS w Strasburgu, UMIST w Manchester oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku jest członkiem Europejskiej Rady ds. Innowacji. Przez 5 lat była Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). W 2018 roku znalazła się na liście Top 50 Women in Tech magazynu Forbes. Kilkakrotnie znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Europie w sektorze venture capital oraz startups. była globalnym szefem telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen Investment w Wiedniu. Pracę w finansach rozpoczynała w Citigroup i w ING w Londynie, a nastepnie była odpowiedzialna za inwestycje w akcje i udziały na rynku prywatnym i publicznym jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (w Londynie). Kinga Stanisławska spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Jakub Juskowiak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of North Carolina na kierunku Business Administration oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości. Od 2011 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Asystent Biegłego Rewidenta w BDO sp. z o.o., Asystent Biegłego Rewidenta i Menadżer Audytu w PKF Consult z o.o. sp.k. oraz jako Dyrektor Finansowy w Ebrex Polska sp. z o.o. Jakub Juskowiak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach GPW.

Aleksander Duch – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Prawa i Administracji. Otrzymał certyfikat PMP z Project Management Institute. przez 7 lat pracował w IBM Polska zarządzając projektami oraz rozwojem biznesu. Od 2007 związany z grupą Asseco, gdzie początkowo kierował pionem sprzedaży, a w kolejnych latach odpowiadał za rozwój grupy poza Polską uczestnicząc w procesach akwizycyjnych i późniejszym nadzorze przejmowanych spółek. Obecnie zasiada w zarządach Asseco Western Europe SA, Bioalter Sp. z o.o. , Allter Power Sp. z o.o., Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Fintech (SPIF). Aleksander Duch spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Joanna Drabent – członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez pierwsze lata swojej kariery zawodowej pracowała jako specjalistka ds. Public Relations, a w latach 2010-2016 prowadziła własną agencję PR. W 2013 założyła firmę Prowly.com Sp. z o.o., która oferuje narzędzie skierowane do biznesu, wspierające działania Public Relations w firmach i agencjach. W 2019 roku spółka Prowly dołączyła do portfela międzynarodowego holdingu Semrush Inc, oferującego pełen wachlarz narzędzi online do marketingu internetowego. Do dziś pełni w Prowly.com Sp. o.o. funkcję Prezesa Zarządu i odpowiada za kluczowe obszary działalności firmy, aktywnie angażując się między innymi w skalowanie firmy na rynkach międzynarodowych.

: Wybrane dane finansowe

2018 2019 2020* 2020 wyniki pro-forma**
Przychody ze sprzedaży 58,5 77,9 116,6 143,6
Zysk brutto ze sprzedaży 16,3 24,9 35,5 41,8
Marża brutto 28% 32% 30% 29%
EBIT 8,1 16,5 23,3 28
Marża operacyjna 14% 21% 20% 19%
EBITDA operacyjna 10,2 19 26 31,2
Marża EBITDA operacyjna 17% 24% 22% 22%
Zysk netto 6,1 14,5 19,4 23
Marża zysku netto 10% 19% 17% 16%
Zadłużenie netto na koniec okresu -0,3 14,1 39 35,1
* Uwzględniają wyniki finansowe Grupy ProfiSMS od daty konsolidacji, tj. 7 października 2020
** Uwzględniają wyniki finansowe Grupy ProfiSMS w 2020 r.

: Polityka dywidendowa

Dane historyczne na temat dywidendy:

Dzień uchwały Wartość
26.04.2019 8 mln zł
12.05.2020 10,3 mln zł
08.04.2021 15,1 mln zł

: Opis polityki dywidendowej

Zarząd Spółki uważa za korzystne, aby rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości nie niższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto za każdy rok obrotowy, rozpoczynając od podziału zysku za rok 2022.

Postanawia się jednocześnie, że ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy zależeć będzie od wielu czynników dotyczących Spółki, jej grupy kapitałowej oraz branży, w której działa, w tym w szczególności od: (I) sytuacji finansowej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, w tym poziomu wskaźników dotyczących płynności oraz poziomu wypracowanego przez Spółkę zysku do podziału, (II) perspektyw co do dalszej działalności, (III) bieżących potrzeb inwestycyjnych oraz okazji inwestycyjnych, jeżeli zapewniłyby akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu, niż wypłata dywidendy, (IV) wpływów z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych.

: Kalendarium

Data Wydarzenie
28.03.2023 Raport roczny za 2022
23.05.2023 Raport Q1 2022
05.09.2023 Raport 1H 2022
14.11.2023 Raport Q3 2022

: Dokumenty korporacyjne

: Transakcje z podmiotami powiązanymi

: WZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022
Projekty uchwał na ZWZ
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Raport niezależnego biegłego rewidenta dla WZ i RN Vercom
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu
Sprawozdanie uzupełniające RN
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na 29.04.2022
Uchwała zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021
Załącznik do uchwały RN dotyczący przestrzegania obowiązków informacyjnych
Odpis uchwały nr 10 RN dotyczącej oceny sytuacji Spółki
Odpis uchwały nr 12 RN dotyczącej polityki sponsoringowej i charytatywnej
Odpis uchwały nr 12 RN dotyczącej opinii w sprawie podziału zysku
Sprawozdanie zarządu Vercom 2021
JSF Vercom 2021
Vercom 2021 raporty
Sprawozdanie z działalności 2021
Sprawozdanie z oceny za rok obrotowy
Sprawozdanie z badania JSF
Sprawozdanie z badania SSF
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Projekty uchwał zgłoszone przez R22
Projekty uchwał na ZWZ – aktualizacja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022 - aktualizacja
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ – aktualizacja
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Vercom S.A. na 03.10.2022r.
Projekty uchwał na NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.
Wzór pełnomocnictwa na NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.
Formularz pełnomocnik NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Vercom S.A. NWZ 03.10.2022r.

2023:

23_05_24_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Vercom_S.A._na_23.06.2023.pdf
23_05_24_projekty_uchwal_na_ZWZ_Vercom_S.A._na_dzien_23.06.2023.pdf
23_05_24_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_Vercom_S.A._w_dn._23.06.2023.pdf
23_05_24_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_Vercom_S.A._ZWZ_23.06.2023r..pdf
23_05_24_formularz_do_wykonywana_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_Vercom_S.A._w_dn._23.06.2023.pdf
Spr_zarz_Vercom_2022-12-31_pl.xhtml
JSF_Vercom_2022-12-31_pl.xhtml
vrc_2022-12-31_pl.zip
Vercom_V58H0C_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122022_PL.xhtml
Vercom_V58H0C_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122022_PL.xhtml
23_03_27_sprawozdanie_RN_Vercom_SA_z_oceny_sprawozdan_za_2022_v2.xhtml
23_05_23_uzupelnienie_sprawozdania_RN_Vercom_S.A._z_oceny_sprawozdan_za_2022.pdf
23_03_27_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_SA_z_dzialalnosci_RN_za_2022__1_.xhtml
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2022_vF__1_.pdf
Vercom_V58H0D__Raport_z_badania_SoW.pdf
23_03_24_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_S.A._dot._raportowania.pdf
23_03_27_odpis_uchwaly_RN_Vercom_S.A._w_spr._dzialalnosci_sponsoringowej.pdf

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

[email protected]  |  +48 506 229 863