: Relacje inwestorskie

Nowa skala ambicji

Strategia rozwoju

Kluczowe cele strategiczne Vercom

Silna pozycja rynkowa

Integracja / Automatyzacja / Ekspansja

Umacnianie pozycji jednego z wiodących dostawców technologii umożliwiającej automatyzację i integrację procesów komunikacji w formule CPaaS w regionie CEE, przy jednoczesnym zwiększaniu ekspozycji globalnej poprzez przejęcia kolejnych podmiotów.

Skalowalność

Wzrost / Klienci / Narzędzia

Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, poprzez zwiększanie sprzedaży do obecnych klientów oraz pozyskiwanie nowych odbiorców, w dużej mierze z dynamicznie rosnącego sektora e-commerce. Dodatkowo Vercom zamierza uzupełnić ofertę produktową o narzędzia i usługi bazujące na wykorzystaniu komunikatorów takich jak Facebook Messenger, WhatsApp oraz Viber.

Poprawa wyników finansowych

EBITDA / 2023

Podwojenie wartości znormalizowanego wyniku EBITDA Operacyjnej w roku 2023 w stosunku do 2020 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu historycznego poziomu rentowności.

: Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
R22 11114380 50,01% 11114380 50,01%
Itema Ventures UAB 2 850 000 12,82% 2 850 000 12,82%
Adam Lewkowicz 1 603 250 7,21% 1 603 250 7,21%
Krzysztof Szyszka 1 414 605 6,37% 1 414 60 6,37%
NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawniej ING PTE) 1 250 715 5,63% 1 250 715 5,63%
PTE Allianz Polska S.A 1 355 728 6,10% 1 355 728 6,10%
Pozostali 2 636 565 11,87% 2 636 565 11,87%
Razem 22223785 100% 22224939 100%

: Raporty bieżące

: ESPI

Raport bieżący nr 1/2021 | 17:02 05/05/2021
Raport bieżący nr 2/2021 | 17:24 05/05/2021
Raport bieżący nr 3/2021 | 12:32 06/05/2021
Raport bieżący nr 4/2021 | 14:51 11/05/2021
Raport bieżący nr 5/2021 | 19:47 11/05/2021
Raport bieżący nr 5/2021 – KOREKTA | 23:04 11/05/2021
Raport bieżący nr 6/2021 | 14:16 20/05/2021
Raport bieżący nr 7/2021 | 16:04 08/06/2021
Raport bieżący nr 8/2021 | 14:45 10/06/2021
Raport bieżący nr 9/2021 | 14:01 21/06/2021
Raport bieżący nr 10/2021 | 15:54 22/06/2021
Raport bieżący nr 11/2021 | 17:03 22/06/2021
Raport bieżący nr 12/2021 | 15:02 23/06/2021
Raport bieżący nr 13/2021 | 21:00 6/07/2021
Raport bieżący nr 14/2021 | 22:00 7/07/2021
Raport bieżący nr 1/2022 | 19:34 21/01/2022
Raport bieżący nr 2/2022 | 19:14 31/01/2022
Raport bieżący nr 3/2022 | 20:02 17/02/2022
Raport bieżący nr 4/2022 | 14:21 18/02/2022
Raport bieżący nr 5/2022 | 7:58 21/02/2022
Raport bieżący nr 6/2022 | 20:19 22/02/2022
Raport bieżący nr 7/2022 | 11:05 23/02/2022
Raport bieżący nr 8/2022 | 11:42 26/04/2022
Raport bieżący nr 8/2022 | 13:19 26/04/2022
Raport bieżący nr 9/2022 | 16:21 29/04/2022
Raport bieżący nr 10/2022 | 12:07 6/05/2022
Raport bieżący nr 11/2022 | 10:32 16/05/2022
Raport bieżący nr 12/2022 | 17:52 20/05/2022
Raport bieżący nr 13/2022 | 18:01 20/05/2022
Raport bieżący nr 14/2022 | 18:03 20/05/2022
Raport bieżący nr 15/2022 | 19:25 20/05/2022
Raport bieżący nr 16/2022 | 22:11 27/05/2022
Raport bieżący nr 17/2022 | 22:59 30/05/2022
Raport bieżący nr 18/2022 | 11:06 02/06/2022
Raport bieżący nr 19/2022 | 11:17 02/06/2022
Raport bieżący nr 20/2022 | 22:18 03/06/2022
Raport bieżący nr 21/2022 | 09:01 06/06/2022
Raport bieżący nr 22/2022 | 09:06 28/06/2022
Raport bieżący nr 23/2022 | 09:36 04/07/2022
Raport bieżący nr 24/2022 | 12:38 04/07/2022
Raport bieżący nr 25/2022 | 15:11 05/07/2022
Raport bieżący nr 26/2022 | 17:01 06/07/2022
Raport bieżący nr 27/2022 | 15:32 08/07/2022
Raport bieżący nr 28/2022 | 17:23 08/07/2022
Raport bieżący nr 29/2022 | 9:18 19/07/2022
Raport bieżący nr 30/2022 | 10:14 09/08/2022
Raport bieżący nr 31/2022 | 22:50 09/08/2022
Raport bieżący nr 32/2022 | 21:47 17/08/2022
Raport bieżący nr 33/2022 | 10:24 09/08/2022
Raport bieżący nr 34/2022 | 22:50 09/08/2022
Raport bieżący nr 35/2022 | 21:47 17/08/2022
Raport bieżący nr 36/2022 | 20:37 19/08/2022
Raport bieżący nr 37/2022 | 22:50 05/09/2022
Raport bieżący nr 38/2022 | 23:02 05/09/2022
Raport bieżący nr 39/2022 | 11:57 12/09/2022
Raport bieżący nr 40/2022 | 15:29 23/09/2022
Raport bieżący nr 41/2022 | 20:03 03/10/2022
Raport bieżący nr 42/2022 | 20:23 03/10/2022
Raport bieżący nr 43/2022 | 22:40 20/10/2022

: Władze

Zarząd Vercom S.A.

Krzysztof Szyszka

Founder&CEO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność Studia Europejskie. Wcześniej związany z Ogicom sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu, a następnie członka rady nadzorczej, Domainmaker sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, Vercom sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, Niro Media Group, gdzie był członkiem zarządu, a także Redgroup sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu.

Adam Lewkowicz

Founder&CTO

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku Informatyka. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Developer w Spider sp. z o.o., CTO w Inotel S.A., CTO w Ogicom S.A., wiceprezes w Redgroup sp. z o.o. oraz prezes zarządu w Niro Media Group sp. z o.o.

Tomasz Pakulski

COO

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie zdobywał w Spółce jako Product Manager, Sales Manager oraz Managing Director. Pełnił funkcję prezesa zarządu w SerwerSMS Polska sp. z o.o., członka zarządu w PromoSMS sp. z o.o., a także prezesa zarządu w Epso Group sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Vercom S.A.

Jakub Dwernicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i główna osoba zarządzająca Grupą R22. Grupa świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw w zakresie obecności w Internecie, automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu oraz sprzedaży. Jakub Dwernicki jest głównym autorem strategii akwizycji biznesów hostingowych. W ciągu ostatnich 5 lat Grupa zrealizowała ich około dwudziestu, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zasiadając w organach i będąc założycielem spółek łączonych ze spółkami należącymi obecnie do Grupy R22.

Franciszek Szyszka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa. W 2006 r. zdał egzamin na członów organów nadzorczych, a od 2009 r. posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PPU Allmet, jako Dyrektor ds. technicznych, Urzędzie Miasta w Elblągu jako Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zarządzie Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu jako Dyrektor Zarządu, Zarządzie Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Elblągu jako członek rady nadzorczej oraz w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji jako członek rady nadzorczej.

Kinga Stanisławska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Harvard Business School (TGMP), IECS w Strasburgu, UMIST w Manchester oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku jest członkiem Europejskiej Rady ds. Innowacji. Przez 5 lat była Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). W 2018 roku znalazła się na liście Top 50 Women in Tech magazynu Forbes. Kilkakrotnie znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Europie w sektorze venture capital oraz startups. była globalnym szefem telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen Investment w Wiedniu. Pracę w finansach rozpoczynała w Citigroup i w ING w Londynie, a nastepnie była odpowiedzialna za inwestycje w akcje i udziały na rynku prywatnym i publicznym jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (w Londynie). Kinga Stanisławska spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Jakub Juskowiak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of North Carolina na kierunku Business Administration oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości. Od 2011 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Asystent Biegłego Rewidenta w BDO sp. z o.o., Asystent Biegłego Rewidenta i Menadżer Audytu w PKF Consult z o.o. sp.k. oraz jako Dyrektor Finansowy w Ebrex Polska sp. z o.o. Jakub Juskowiak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach GPW.

Aleksander Duch – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Prawa i Administracji. Otrzymał certyfikat PMP z Project Management Institute. przez 7 lat pracował w IBM Polska zarządzając projektami oraz rozwojem biznesu. Od 2007 związany z grupą Asseco, gdzie początkowo kierował pionem sprzedaży, a w kolejnych latach odpowiadał za rozwój grupy poza Polską uczestnicząc w procesach akwizycyjnych i późniejszym nadzorze przejmowanych spółek. Obecnie zasiada w zarządach Asseco Western Europe SA, Bioalter Sp. z o.o. , Allter Power Sp. z o.o., Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Fintech (SPIF). Aleksander Duch spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Joanna Drabent – członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez pierwsze lata swojej kariery zawodowej pracowała jako specjalistka ds. Public Relations, a w latach 2010-2016 prowadziła własną agencję PR. W 2013 założyła firmę Prowly.com Sp. z o.o., która oferuje narzędzie skierowane do biznesu, wspierające działania Public Relations w firmach i agencjach. W 2019 roku spółka Prowly dołączyła do portfela międzynarodowego holdingu Semrush Inc, oferującego pełen wachlarz narzędzi online do marketingu internetowego. Do dziś pełni w Prowly.com Sp. o.o. funkcję Prezesa Zarządu i odpowiada za kluczowe obszary działalności firmy, aktywnie angażując się między innymi w skalowanie firmy na rynkach międzynarodowych.

: Wybrane dane finansowe

2018 2019 2020* 2020 wyniki pro-forma**
Przychody ze sprzedaży 58,5 77,9 116,6 143,6
Zysk brutto ze sprzedaży 16,3 24,9 35,5 41,8
Marża brutto 28% 32% 30% 29%
EBIT 8,1 16,5 23,3 28
Marża operacyjna 14% 21% 20% 19%
EBITDA operacyjna 10,2 19 26 31,2
Marża EBITDA operacyjna 17% 24% 22% 22%
Zysk netto 6,1 14,5 19,4 23
Marża zysku netto 10% 19% 17% 16%
Zadłużenie netto na koniec okresu -0,3 14,1 39 35,1
* Uwzględniają wyniki finansowe Grupy ProfiSMS od daty konsolidacji, tj. 7 października 2020
** Uwzględniają wyniki finansowe Grupy ProfiSMS w 2020 r.

: Polityka dywidendowa

Dane historyczne na temat dywidendy:

Dzień uchwały Wartość
26.04.2019 8 mln zł
12.05.2020 10,3 mln zł
08.04.2021 15,1 mln zł

: Opis polityki dywidendowej

Z uwagi na planowane działania o charakterze akwizycyjnym, w szczególności wskazane w pkt 4 Prospektu, Zarząd nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy wcześniej, niż wynikająca z podziału zysku za rok obrotowy 2022 roku. Ponadto, ostateczna decyzja dotycząca rekomendacji dotyczącej podziały zysku za rok obrotowy 2022 będzie uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Emitenta oraz jej planów inwestycyjnych. Docelowo, intencją Zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości do 40% wyniku netto Emitenta. Z tym zastrzeżeniem, że decyzja o wypłacie dywidendy jest podejmowania corocznie przez Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Zarządu bazującą na aktualnych możliwościach finansowych Spółki oraz jej zapotrzebowaniu na środki finansowe w horyzoncie kolejnych okresów.

: Kalendarium

Data Wydarzenie
24.03.2022 Raport roczny za 2021
17.05.2022 Raport Q1 2022
06.09.2022 Raport 1H 2022
16.11.2022 Raport Q3 2022

: Dokumenty korporacyjne

: Transakcje z podmiotami powiązanymi

: WZA

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

[email protected]  |  +48 506 229 863