• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Společnost Vercom dokončuje prospektové řízení a připravuje se na zahájení IPO

Debut společnosti Vercom bude souviset s vydáváním nových akcií a částečným prodejem akcií stávajících akcionářů. Majoritní akcionář – R22 nemá v úmyslu se nabídky účastnit a ponechá si svůj balík akcií. Podrobnosti nabídky budou zpřístupněny v prospektu po schválení polským úřadem pro finanční dohled.

“Měřítko našeho podnikání roste velmi rychle.“ Věříme, že jsme připraveni stát se nezávislou společností na burze. Počítáme s uvolněním hodnoty společnosti Vercom, a to jak na straně naší skupiny, tak na straně hlavního akcionáře R22. Vstup na burzu bude mimo jiné spojen s novou emisí, díky které budeme moci naše podnikání ještě rychleji rozšířit a posílit pozici skupiny Vercom.“ – komentuje Krzysztof Szyszka, předseda představenstva společnosti Vercom.

Vytváříme globální cloudové komunikační platformy (CPaaS), které společnostem umožňují budovat a rozvíjet trvalé vztahy se svými příjemci díky partnerskému a vícekanálovému přístupu. Řešení naší skupiny pomáhají klientům a partnerům překonat složitost komunikace, automatizovat a zvětšit její rozsah při zachování vysoké efektivity. Mezi naše klienty patří subjekty z různých sektorů ekonomiky, přičemž většina jsou společností působící v oblasti
e-commerce nebo podporující činnosti e-commerce, mj. logistiky, elektronických plateb, digitálního marketingu.

„Působíme v segmentu B2B, ale dennodenně může prakticky každý vidět výsledky naší práce mj. při nakupování na internetu, autorizaci plateb nebo objednávání taxi či jídla. Působíme v širokém měřítku, naše nabídka je komplexní a technologie je všudypřítomná a vyskytuje se prakticky v každém odvětví, kde je zásadní komunikace mezi společností a zákazníkem. Jsme základem digitálního světa. Využíváme dynamického rozvoje elektronického obchodování a digitální transformace prakticky ve všech odvětvích ekonomiky. Díky tomu máme neomezený prostor pro škálování našich řešení založených na modelu CPaaS.“ – dodává Krzysztof Szyszka, předseda představenstva společnosti Vercom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.