• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom hodnotí průlomový rok 2021

Hodnotíme průlomový rok 2021, který se pro nás ukázal být rekordním, jak s ohledem na výsledky, tak s ohledem na nárůst počtu zákazníků. Příjmy v tomto období byly 179 mil. PLN, což znamená meziroční nárůst o 53 %. Hrubá marže se dále zvýšila o 52 % a zaznamenala hodnotu 54 mil. PLN. Počet zákazníků také meziročně skokově vzrostl o 64 %, jejich počet překročil 18 tisíc. Rekordní výsledky jsou výsledkem jak dynamického, organického růstu, tak převzetí společností FreshMail a PushPushGo.

– Minulý rok pro nás byl z mnoha hledisek průlomovým. Opět se nám podařilo dosáhnout rekordních finančních výsledků a také podstatně zvýšit počet zákazníků. Zároveň jsme velmi rozšířili naše produktové kompetence a také rozsah poskytovaných služeb, což je zcela v souladu s našimi ambicemi a neustálou potřebou růstu – říká Krzysztof Szyszka, Co-founder & CEO Vercom.

Minulý rok byl pokračováním dynamického růstu měřítka našeho podnikání. Příjmy vzrostly meziročně o 53 % na 179 mil. PLN. Podobným způsobem vzrostla hrubá marže, která dosáhla hodnoty 54 mil. PLN. Takto dynamický růst je zásluhou získání nových zákazníků (+7 300) a také zvýšeného prodeje služeb stávajícím zákazníkům. Stojí za to také zmínit, že nárůst rentability vyplývá ze zlepšení produktového mixu, jenž je výsledkem rostoucího zájmu o služby CPaaS.

– Jedním z trendů, které jsme v loňském roce pozorovali, byl růst zájmu o služby CPaaS. V dřívější době naše spolupráce se zákazníky začínala na jednom kanálu, který byl postupně rozšiřován o další. V současné době naopak pozorujeme velmi mnoho nových implementací v rámci CPaaS, které v sobě obsahují hned několik komunikačních kanálů najednou. Tato skutečnost nás těší, protože je důkazem, že si zákazníci čím dál, tím víc uvědomují potřebu efektivní komunikace – dodává Krzysztof Szyszka.

Jednou z klíčových událostí v roce 2021 bylo převzetí společnosti FreshMail – lídra na polském trhu e-mailového marketingu, což umožnilo oslovit široký okruh nových zákazníků s velkým potenciálem pro prodej v kanálech SMS, push a OTT. Společnost navíc investovala do PushPushGo – lídra na polském trhu web push komunikace. Tato transakce umožnila rozšířit rozsah služeb o nový, atraktivní komunikační kanál.

– Díky provedeným transakcím došlo ke skokovému zvýšení počtu jednokanálových zákazníků, u kterých pozorujeme velký potenciál pro nastavení služeb CPaaS. Už nyní pozorujeme velký zájem o využití vícekanálové komunikace. Je to pro nás, přirozeně, velmi atraktivní výchozí situace pro růst měřítka našeho podnikání do budoucna  komentuje Tomasz Pakulski, člen představenstva společnosti Vercom.

Stojí za to také zmínit skutečnost, že naše podnikání je čím dál, tím více diverzifikováno. V minulém roce umožnil zájem o služby CPaaS ze strany subjektů, jež reprezentují takové sektory, jako mj. Publishing, FMCG, Utilities a také FinTech, proniknout společnosti do dalších odvětví a k novým skupinám zákazníků. Výsledkem je další zvýšení měřítka podnikání při ještě lepší provozní stabilitě. Dobrý směr rozvoje, s ohledem na zeměpisné rozložení, vykazuje také diverzifikace. V roce 2021 dosáhl podíl mezinárodního prodeje hodnoty 31 %, což představuje nárůst o 24 % vůči předcházejícímu roku.

– Přestože jsme měli rekordní rok, neplánujeme zpomalení. Máme velké ambice, které souvisí s globální expanzí a dalším rozvojem společnosti, a to jak pokračováním organického rozvoje, tak jednotlivými akvizicemi. Plánujeme důsledně zvyšovat měřítko našeho podnikání a neomezovat se pouze na region CEE, na trh se díváme globálně – říká Krzysztof Szyszka.

Rok 2021 je také naším prvním rokem na Varšavské burze cenných papírů, kterému předcházela veřejná nabídka, v rámci níž naše společnost získala 180 mil. PLN, a 18. března tohoto roku se akcie společnosti staly součástí indexu sWIG80. Svědčí to o skutečnosti, že společně s rozvojem podnikání společnost také upevňuje svoji pozici na kapitálovém trhu, což nám dovoluje dívat se do dalších let s optimismem.