• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom podsumowuje przełomowy rok 2021

Podsumowujemy przełomowy rok 2021 r., który okazał się dla nas rekordowy, zarówno pod względem wyników jak i wzrostu liczby klientów. Przychody w tym czasie wyniosły 179 mln zł, co oznacza wzrost o 53 proc. rdr. Z kolei marża brutto wzrosła o 52 proc. i odnotowała wartość 54 mln zł. Liczba klientów również wzrosła skokowo o 64 proc. rdr. przekraczając 18 tys. Rekordowe wyniki to zasługa zarówno dynamicznego wzrostu organicznego jak również przejęcia spółek FreshMail i PushPushGo.

Pod wieloma względami, miniony rok był dla nas przełomowy. Po raz kolejny udało nam się osiągnąć rekordowe wyniki finansowe oraz istotnie powiększyć liczbę klientów. Jednocześnie mocno poszerzyliśmy kompetencje produktowe oraz zakres usług, co wpisuje się w nasze ambicje i ciągłą potrzebę rozwoju – mówi Krzysztof Szyszka, Co-founder&CEO  Vercom.

Zeszły rok to kontynuacja dynamicznego wzrostu skali biznesu. Przychody zwiększyły się rdr. o 53 proc. do 179 mln zł. Podobnie wzrosła marża brutto, która odnotowała wartość 54 mln zł. Tak dynamiczne wzrosty to zasługa pozyskania nowych klientów (+7 300), a także zwiększenie sprzedaży do obecnych. Warto również dodać, iż wzrost rentowności to efekt poprawy mixu produktowego ze względu na rosnące zainteresowanie usługami CPaaS.

Jednym z trendów, które obserwowaliśmy w minionym roku był wzrost zainteresowania usługami CPaaS. We wcześniejszych latach nasza współpraca z klientami zaczynała się od jednego kanału, który sukcesywnie był zwiększany o kolejne. Z kolei teraz obserwujemy bardzo dużo wdrożeń w ramach CPaaS, obejmujących od razu kilka kanałów komunikacji. Cieszymy się z tego zjawiska, bo świadczy to o coraz większej świadomości i potrzebie efektywnej komunikacji klientów –  dodaje Krzysztof Szyszka.

Jednym z kluczowych wydarzeń w 2021 r. było przejęcie FreshMail – lidera polskiego rynku e-mail marketingu, co umożliwiło dotarcie do szerokiego grona nowych klientów z dużym potencjałem do sprzedaży w kanałach SMS, push oraz OTT. Dodatkowo, Spółka zainwestowała w PushPushGo – lidera polskiego rynku komunikacji web push. Transakcja pozwoliła poszerzyć zakres usług o nowy, atrakcyjny kanał komunikacji.

Dzięki przeprowadzonym transakcjom skokowo zwiększyliśmy liczbę klientów jednokanałowych, wśród których widzimy duży potencjał do skalowania usług CPaaS. Już teraz widzimy duże zainteresowanie wykorzystaniem komunikacji wielokanałowej. Naturalnie stanowi to dla nas bardzo atrakcyjną bazę do wzrostu skali biznesu w przyszłości – komentuje Tomasz Pakulski, członek zarządu Vercom.

Na uwagę zasługuje fakt coraz większej dywersyfikacji biznesu. W minionym roku rosnące zainteresowanie usługami CPaaS ze strony podmiotów reprezentujących takie sektory jak, m.in. Publishing, FMCG, Utilities oraz FinTech pozwoliło Spółce dotrzeć do kolejnych branż i nowych grup klientów. Skutkuje to skalowaniem biznesu przy jeszcze lepszej stabilności operacyjnej. Dywersyfikacja postępuje również pod względem geograficznym. W 2021 r. udział sprzedaży międzynarodowej wyniósł 31%, co stanowi wzrost o 24 p.p względem ubiegłego roku.

Mimo rekordowego roku nie planujemy zwalniać tempa. Mamy duże ambicje związane z globalną ekspansją i dalszym rozwojem Spółki zarówno poprzez kontynuację rozwoju organicznego jak i selektywne akwizycje. Planujemy konsekwentnie się skalować, nie ograniczając się jedynie do regionu CEE, na rynek patrzymy globalnie – mówi Krzysztof Szyszka.

Rok 2021 to także debiut na GPW poprzedzony ofertą publiczną, w ramach której Spółka pozyskała 180 mln zł, a 18 marca br. akcje Vercom weszły w skład indeksu sWIG80. Świadczy to o tym, że wraz z rozwojem biznesu, firma umacnia również swoją pozycję na rynku kapitałowym, co pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzące lata działalności.

Leave a Reply

Your email address will not be published.