• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom se stane součástí indexu sWIG80

Výsledkem březnové revize indexů Varšavské burzy cenných papírů po relaci ze dne 18. března 2022 je zařazení společnosti Vercom do indexu sSWIG80, který sdružuje 80 společností Varšavské burzy (bez společností z WIG20 a mWIG40) s nejvyšší pozicí v žebříčku, a který je sestavován na základě obratu a kapitalizace.

– Vstup akcií Vercom do indexu sWIG80 je pro nás velkým oceněním. Mám radost z toho, že současně s rozvojem našeho podnikání upevňujeme také svou pozici na kapitálovém trhu. Téměř 15 let budujeme naše podnikání na stabilním a systematickém růstu. Řešení CPaaS jsou základem digitálního světa. Umožňují zautomatizovanou a účinnou komunikaci pro stále rostoucí spektrum odvětví – komentuje Krzysztof Szyszka, předseda představenstva společnosti Vercom.

Do indexu sWIG80 patří 80 společností (bez společností z WIG20 a mWIG40) s nejvyšší pozicí v žebříčku, který je sestavován na základě obratu za posledních 12 měsíců a také hodnoty akcií ve volném obratu. Úpravy složení indexu jsou prováděny čtyřikrát ročně. Akcie společnosti Vercom budou mít v indexu sWIG80 podíl 0,96 %.

Více na: https://comparic.pl/spolka-vercom-wejdzie-w-sklad-indeksu-swig80/