: Dokumenty korporacyjne

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl  |  +48 506 229 863