• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Podwojenie skali działalności Vercom w 2022 r.

Vercom S.A., spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), podsumowuje 2022 r. W raportowanym okresie firma osiągnęła rekordowe wyniki, skokowo zwiększając przy tym skalę działalności na globalnym rynku. Przychody w 2022 r. wyniosły ponad 260 mln zł, co oznacza wzrost o 45 proc. rdr., marża brutto zwiększyła się ponad 2-krotnie do blisko 116 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość ponad 55 mln zł odnotowując 49 proc. wzrost rdr. Zysk netto osiągnął wartość 31 mln PLN, z którego zarząd będzie rekomendował wypłatę ok. 80 proc. w postaci dywidendy dla akcjonariuszy.

Miniony rok był absolutnie wyjątkowy pod wieloma względami. Dzięki ekspansji na globalnym rynku nie tylko zapewniliśmy sobie przestrzeń do dalszego dynamicznego wzrostu w nadchodzących latach, ale również uniezależniliśmy się od czynników gospodarczych specyficznych dla naszego regionu. Obsługujemy już ponad 66 tys. klientów na całym świecie, co oznacza trzykrotny wzrost względem ubiegłego roku, a sprzedaż zagraniczna stanowi blisko połowę naszych przychodów – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.


Spółka w maju 2021 r. przeprowadziła z sukcesem IPO, podczas którego zapowiadała szereg akwizycji. Przejęcie MailerLite w było ostatnią z nich. W sumie Vercom na M&A przeznaczył ponad 400 mln PLN. Firma chce się teraz skupić na dalszym rozwoju działalności na międzynarodowym rynku oraz integracji przejętych podmiotów.

Za nami intensywny okres inwestycji. Obecnie koncentrujemy się na dalszym rozwoju na rynkach zagranicznych, na których realizujemy sprzedaż wysokomarżowych, skalowalnych usług oferowanych w modelu self-service, charakteryzujących się jednocześnie wysoką dynamiką wzrostu. Historycznie podwajaliśmy wynik EBITDA co około 2 lata i mocno liczymy na to, że konsekwentna realizacja strategii pozwoli nam utrzymać podobną dynamikę wzrostu w przyszłości – mówi Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.


W związku z rekordowymi wynikami oraz zakończeniem intensywnego okresu inwestycji, zarząd podjął decyzję o ustanowieniu polityki dywidendowej. Zakłada ona wypłatę co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2022 i kolejne. Zarząd planuje rekomendować WZA wypłatę dywidendy za miniony rok w wysokości ok. 80 proc. skonsolidowanego zysku netto, który osiągnął wartość 31 mln PLN.

Generujemy wysokie przepływy pieniężne, które pozwalają komfortowo obsługiwać zadłużenie i akumulować znaczne ilości środków pieniężnych. W związku z tym zamierzamy rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości odpowiadającej ok. 80% skonsolidowanego zysku netto. Będziemy dążyć do tego, aby jej wysokość z roku na rok była nominalnie coraz wyższa. W ten sposób chcemy podziękować akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz podzielić się z nimi tym wspólnym sukcesem – dodaje Krzysztof Szyszka.


Vercom tworzy platformy komunikacyjne w chmurze, które umożliwiają firmom budowanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania oferowane przez Vercom od 20 lat pomagają klientom automatyzować oraz skalować procesy komunikacji, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność.

Obecnie z usług Vercom korzysta ponad 66 000 firm oraz prywatnych przedsiębiorców na 180 rynkach, w tym takie podmioty jak IKEA, Rossman, American Express, DHL, Coca-Cola oraz BNP Paribas. Zespół Vercom obejmuje ponad 300 osób skupionych w 30 lokalizacjach na całym świecie, m.in. w San Francisco, Nowym Jorku, Berlinie, Pradze, Poznaniu oraz Warszawie. Grupa Vercom charakteryzuje się silnie wzrostowym profilem działalności – w ciągu ostatnich 5 lat EBITDA rosła w średniorocznym tempie na poziomie ponad 50% osiągając w 2022 roku 55 mln zł.

Od 2021 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu sWIG80. Na dzień publikacji wartość kapitalizacji rynkowej Vercom przekracza 1 mld zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published.