• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom podwaja marżę brutto w 2022r. i ustanawia politykę dywidendy

Vercom S.A., spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), podsumowuje miniony rok. Według wstępnych szacunków przychody w 2022 r. wyniosły ponad 260 mln zł, co oznacza wzrost o 45 proc. rdr., marża brutto zwiększyła się ponad 2-krotnie do blisko 116 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość  ponad 55 mln zł odnotowując 45 proc. wzrost rdr. Skokowy wzrost wyników to efekt m.in. realizacji strategii międzynarodowego rozwoju oraz integracji przejętych spółek. Vercom ustanowił także politykę dywidendową i zamierza podzielić się z akcjonariuszami ok. 80% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok.

W ciągu ostatniego roku Vercom osiągnął globalny zasięg, zwiększając liczbę swoich klientów trzykrotnie – obecnie ma ich ponad 66 tysiące w 180 krajach, a Stany Zjednoczone są dla niego głównym rynkiem zagranicznym. W wyniku ekspansji Grupa posiada ponad 300 pracowników w 30 lokalizacjach na całym świecie, co pozwala jej wprowadzać kolejne usługi na globalnym rynku.

– Jesteśmy zadowoleni ze wstępnych wyników osiągniętych w 2022 roku. Dynamiczny wzrost skali działalności poparty rosnącymi wynikami finansowymi daje nam pewność, że strategia oparta na międzynarodowej ekspansji przynosi oczekiwane rezultaty. W ciągu ostatnich dwóch lat podwoiliśmy wynik EBITDA i bardzo liczymy na to, że zrealizowane inwestycje oraz postępująca dywersyfikacja działalności na globalnym rynku pozwoli nam utrzymać takie tempo wzrostu w kolejnych latach – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

W związku z zakończeniem cyklu przejęć zapowiadanych w ramach IPO w maju 2021 r., Zarząd Vercom podjął decyzję o ustanowieniu polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę minimum 50% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy.

Generujemy wysokie przepływy pieniężne, które pozwalają komfortowo obsługiwać zadłużenie i akumulować znaczne ilości środków pieniężnych. W związku z tym zamierzamy rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości odpowiadającej ok. 80% skonsolidowanego zysku netto i będziemy dążyć do tego, aby jej wysokość z roku na rok była nominalnie coraz wyższa. Jest to też naturalna decyzja po zakończonym okresie inwestycji i przejęć, które realizowaliśmy w ostatnim czasie – dodaje Krzysztof Szyszka.

Strategia Vercom koncentruje się obecnie na wzmacnianiu obecności na międzynarodowym rynku zarówno w obszarze usług kierowanych do małych i średnich jak również dużych klientów. Spółka intensywnie pracuje nad przygotowaniem nowych usług dopasowanych do potrzeb mniejszych klientów, wkrótce zamierza również uruchomić nową markę dla najbardziej wymagających odbiorców.

Leave a Reply

Your email address will not be published.