• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom z certyfikatami ISO

Vercom z certyfikatami ISO

Vercom pomyślnie przeszedł Audyt Nadzoru ISO 27001 oraz Certyfikację ISO 27018, co potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zgodny z najlepszymi i najnowszymi praktykami bezpieczeństwa informacji i stosuje międzynarodowy standard ochrony danych osobowych w chmurze.

Vercom wdraża polityki bezpieczeństwa informacji, procedury i wytyczne określone w normach ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27018. W codziennej pracy spółka kieruje się zasadą, że dostęp do danych mają tylko uprawnieni pracownicy. Mając na uwadze zasadę najmniejszego uprzywilejowania, Vercom minimalizuje niezbędny i uzasadniony dostęp, który zawsze jest ograniczony ze względu na funkcję pracownika.

Otrzymane certyfikaty potwierdzają, że nasze rozwiązania spełniają najnowsze praktyki bezpieczeństwa informacji. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że bezpieczeństwo naszych klientów stanowi dla nas priorytet oraz jest fundamentem do budowy pozycji lidera na rynku CPaaS nie tylko w Europie, ale i na świecie – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Vercom posiada plan ciągłości działania z odpowiednimi sekcjami dotyczącymi: zarządzania sytuacjami kryzysowymi, odporności, kopii zapasowych i procedur odzyskiwania danych po awarii. Plan ten jest poddawany corocznym testom, a w tym roku skupiały się na procesie odtwarzania danych, podczas którego dopracowaliśmy i zatwierdziliśmy najnowszą wersję procedury zarządzania kopiami zapasowymi, zgodną z normą ISO 27018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.