• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom z dwukrotnym wzrostem EBITDA w I kw. 2023

Vercom SA., spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku. W raportowanym okresie przychody wzrosły o 51 proc. rdr. do blisko 75 mln zł, marża brutto zwiększyła się o 145 proc. rdr. do przeszło 40 mln zł, z kolei skorygowana EBITDA wyniosła 17,6 mln zł, co oznacza blisko 2-krotny wzrost rdr. W I kw. 2023 Vercom kontynuował zwiększanie dywersyfikacji swojego biznesu, a także rozpoczął nowe inicjatywy rozwojowe.

Pierwszy kwartał 2023 roku był dla Vercomu rekordowy pod kątem wyników finansowych. Dzięki skokowemu zwiększeniu bazy klientów Spółka zanotowała 145 proc. wzrost rdr. marży brutto osiągając poziom 40,3 mln zł. Spółka chwali się też wzrostem marży brutto ze sprzedaży o 21 p.p. rdr. za, który odpowiada zwiększenie udziału wysokomarżowych, szybko rosnących usług. Dzięki rosnącej efektywności operacyjnej marża EBITDA poprawiła się o ok. 5 p.p. rdr, co w połączeniu z wysoką dynamiką przychodów przełożyło się na dwukrotny wzrost EBITDA do 17,6 mln PLN.

Za nami bardzo dobry kwartał. Dzięki przemyślanym inwestycjom oraz konsekwentnej realizacji strategii możemy pochwalić się dalszym dynamicznym wzrostem skali działalności, któremu towarzyszy poprawa kluczowych parametrów finansowych – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Vercom systematycznie rozwija swoją działalność na międzynarodowym rynku. W minionym kwartale Grupa pozyskała blisko 5 tysięcy nowych klientów, głównie z atrakcyjnych rynków Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej. Łączna liczba płacących klientów przekroczyła 70 tysięcy, a liczba klientów na pakietach freemium to już blisko 2 miliony. Dzięki temu biznes Vercomu jest obecnie bardziej zdywersyfikowany niż kiedykolwiek wcześniej, o czym świadczy chociażby udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy, który osiągnął rekordowe 58%.

Vercom skupia się  obecnie na integracji przejętych spółek oraz realizacji kluczowych inicjatyw rozwojowych, których celem jest przyspieszenie wzrostu na globalnym rynku.

W I kw. 2023 r. uruchomiliśmy pilotażowy dostęp do nowej platformy MessageFlow przeznaczonej dla klientów mid-market. Dzięki angielskiej lokalizacji językowej pozwoli ona jeszcze skuteczniej pozyskiwać klientów zagranicznych. Jednocześnie pracujemy nad integracją produktów przeznaczonych dla klientów SME, wykorzystując w tym celu potencjał marki MailerLite. To dla nas bardzo intensywny czas, w którym chcemy dobrze przygotować się do dalszego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach – dodaje Krzysztof Szyszka.

Dynamiczny rozwój połączony z generowaniem wysokich przepływów pieniężnych pozwala Spółce przeznaczyć rekordową kwotę na dywidendę. Z zysku netto za miniony rok zarząd Spółki zarekomenduje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę 25 mln zł dywidendy (1,13 zł na akcję). Jest to pochodna ustanowionej w marcu 2023 r. polityki dywidendowej zakładającej wypłatę minimum 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

*********************

O Vercom

Vercom tworzy platformy komunikacyjne w chmurze, które umożliwiają firmom budowanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania oferowane przez Vercom od 20 lat pomagają klientom automatyzować oraz skalować procesy komunikacji, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność. Obecnie z usług Vercom korzysta ponad 70 900 firm oraz prywatnych przedsiębiorców na 180 rynkach, w tym takie podmioty jak IKEA, Rossman, American Express, DHL, Coca-Cola oraz BNP Paribas. Zespół Vercom obejmuje ponad 300 osób skupionych w 30 lokalizacjach na całym świecie, m.in. w San Francisco, Nowym Jorku, Berlinie, Pradze, Poznaniu oraz Warszawie. Grupa Vercom charakteryzuje się silnie wzrostowym profilem działalności – w ciągu ostatnich 5 lat EBITDA rosła w średniorocznym tempie na poziomie ponad 50% i za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 64 mln zł.

Od 2021 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu sWIG80. Na dzień publikacji wartość kapitalizacji rynkowej Vercom wynosi ok. 1,3 mld zł.

Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Strzyżewski

InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl

+48 506 229 86

Leave a Reply

Your email address will not be published.