: Władze

Zarząd Vercom S.A.

Krzysztof Szyszka

Founder&CEO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność Studia Europejskie. Wcześniej związany z Ogicom sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu, a następnie członka rady nadzorczej, Domainmaker sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, Vercom sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, Niro Media Group, gdzie był członkiem zarządu, a także Redgroup sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu.

Adam Lewkowicz

Founder&CTO

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku Informatyka. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Developer w Spider sp. z o.o., CTO w Inotel S.A., CTO w Ogicom S.A., wiceprezes w Redgroup sp. z o.o. oraz prezes zarządu w Niro Media Group sp. z o.o.

Tomasz Pakulski

COO

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie zdobywał w Spółce jako Product Manager, Sales Manager oraz Managing Director. Pełnił funkcję prezesa zarządu w SerwerSMS Polska sp. z o.o., członka zarządu w PromoSMS sp. z o.o., a także prezesa zarządu w Epso Group sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Vercom S.A.

Jakub Dwernicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i główna osoba zarządzająca Grupą R22. Grupa świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw w zakresie obecności w Internecie, automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu oraz sprzedaży. Jakub Dwernicki jest głównym autorem strategii akwizycji biznesów hostingowych. W ciągu ostatnich 5 lat Grupa zrealizowała ich około dwudziestu, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zasiadając w organach i będąc założycielem spółek łączonych ze spółkami należącymi obecnie do Grupy R22.

Franciszek Szyszka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa. W 2006 r. zdał egzamin na członów organów nadzorczych, a od 2009 r. posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PPU Allmet, jako Dyrektor ds. technicznych, Urzędzie Miasta w Elblągu jako Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zarządzie Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu jako Dyrektor Zarządu, Zarządzie Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Elblągu jako członek rady nadzorczej oraz w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji jako członek rady nadzorczej.

Joanna Drabent – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez pierwsze lata swojej kariery zawodowej pracowała jako specjalistka ds. Public Relations, a w latach 2010-2016 prowadziła własną agencję PR. W 2013 założyła firmę Prowly.com Sp. z o.o., która oferuje narzędzie skierowane do biznesu, wspierające działania Public Relations w firmach i agencjach. W 2019 roku spółka Prowly dołączyła do portfela międzynarodowego holdingu Semrush Inc, oferującego pełen wachlarz narzędzi online do marketingu internetowego. Do dziś pełni w Prowly.com Sp. o.o. funkcję Prezesa Zarządu i odpowiada za kluczowe obszary działalności firmy, aktywnie angażując się między innymi w skalowanie firmy na rynkach międzynarodowych.

Jakub Juskowiak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of North Carolina na kierunku Business Administration oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości. Od 2011 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Asystent Biegłego Rewidenta w BDO sp. z o.o., Asystent Biegłego Rewidenta i Menadżer Audytu w PKF Consult z o.o. sp.k. oraz jako Dyrektor Finansowy w Ebrex Polska sp. z o.o. Jakub Juskowiak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach GPW.

Aleksander Duch – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Prawa i Administracji. Otrzymał certyfikat PMP z Project Management Institute. przez 7 lat pracował w IBM Polska zarządzając projektami oraz rozwojem biznesu. Od 2007 związany z grupą Asseco, gdzie początkowo kierował pionem sprzedaży, a w kolejnych latach odpowiadał za rozwój grupy poza Polską uczestnicząc w procesach akwizycyjnych i późniejszym nadzorze przejmowanych spółek. Obecnie zasiada w zarządach Asseco Western Europe SA, Bioalter Sp. z o.o. , Allter Power Sp. z o.o., Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Fintech (SPIF). Aleksander Duch spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl  |  +48 506 229 863