: WZA

2023:

23_05_24_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Vercom_S.A._na_23.06.2023.pdf
23_05_24_projekty_uchwal_na_ZWZ_Vercom_S.A._na_dzien_23.06.2023.pdf
23_05_24_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_Vercom_S.A._w_dn._23.06.2023.pdf
23_05_24_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_Vercom_S.A._ZWZ_23.06.2023r..pdf
23_05_24_formularz_do_wykonywana_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_Vercom_S.A._w_dn._23.06.2023.pdf
Spr_zarz_Vercom_2022-12-31_pl.xhtml
JSF_Vercom_2022-12-31_pl.xhtml
vrc_2022-12-31_pl.zip
Vercom_V58H0C_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122022_PL.xhtml
Vercom_V58H0C_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122022_PL.xhtml
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022
23_03_27_sprawozdanie_RN_Vercom_SA_z_oceny_sprawozdan_za_2022_v2.xhtml
23_05_23_uzupelnienie_sprawozdania_RN_Vercom_S.A._z_oceny_sprawozdan_za_2022.pdf
23_03_27_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_SA_z_dzialalnosci_RN_za_2022__1_.xhtml
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2022_vF__1_.pdf
Vercom_V58H0D__Raport_z_badania_SoW.pdf
23_03_24_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Vercom_S.A._dot._raportowania.pdf
23_03_27_odpis_uchwaly_RN_Vercom_S.A._w_spr._dzialalnosci_sponsoringowej.pdf

2022:

Sprawozdanie uzupełniające RN
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na 29.04.2022
Uchwała zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021
Odpis uchwały nr 10 RN dotyczącej oceny sytuacji Spółki
Odpis uchwały nr 12 RN dotyczącej polityki sponsoringowej i charytatywnej
Odpis uchwały nr 12 RN dotyczącej opinii w sprawie podziału zysku
Załącznik do uchwały RN dotyczący przestrzegania obowiązków informacyjnych
JSF Vercom 2021
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Projekty uchwał zgłoszone przez R22
Projekty uchwał na ZWZ – aktualizacja
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu
Raport niezależnego biegłego rewidenta dla WZ i RN Vercom
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022 - aktualizacja
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
Projekty uchwał na ZWZ
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ – aktualizacja
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Vercom S.A. na 03.10.2022r.
Projekty uchwał na NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.
Wzór pełnomocnictwa na NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.
Formularz pełnomocnik NWZ Vercom S.A. 03.10.2022r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Vercom S.A. NWZ 03.10.2022r.
Sprawozdanie z oceny za rok obrotowy
Sprawozdanie z działalności 2021

2021:

Vercom 2021 raporty
Sprawozdanie zarządu Vercom 2021
Sprawozdanie z badania JSF
Sprawozdanie z badania SSF

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl  |  +48 506 229 863