• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Cena akcji w IPO Vercom została ustalona na 45 zł

Oferta publiczna akcji Vercom spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Cena emisyjna oraz sprzedaży jednej akcji w Ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 45,00 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 225 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Vercom pozyska 180 mln zł na dalszy rozwój.

Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Podsumować IPO będziemy mogli po przydziale akcji, jednak już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z przebiegu roadshow i feedbacku ze strony inwestorów instytucjonalnych. Cieszy nas również bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych. Chciałbym podziękować wszystkim za poświęcony czas, zaangażowanie oraz docenienie naszego biznesu. Ostatnie dni były dla nas niezwykle pracowite. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy są pod wrażeniem naszej działalności, dynamiki, strategii rozwoju i co najważniejsze widzą wciąż wysoki potencjał do wzrostu i skalowania.”  – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Vercom to dynamicznie rosnąca spółka technologiczna, tworząca globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania Vercom pomagają partnerom spółki przezwyciężyć złożoność komunikacji, automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność – a wszystko to w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób.

W ramach IPO zaoferowanych jest do 4.000.000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład Oferty wchodzi nie więcej niż 1.000.000 akcji istniejących zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału spółki. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz (R22) zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.

Poza określeniem ceny za akcję, ustalono również liczbę akcji w poszczególnych transzach. Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 600.000 walorów, stanowiących 12 proc. oferowanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 4.400.000 akcji. Przydział akcji zaplanowany jest na 27 kwietnia. Wszystkie istniejące akcje Spółki oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji Spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Pozyskane środki chcemy w pełni wykorzystać na dalszy rozwój, a konkretnie akwizycje. Mają one na celu realizację strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie CEE. Szukamy jednokanałowych podmiotów wyróżniających się znaczną bazą klientów i potencjałem do sprzedaży kolejnych kanałów. Ważne dla nas jest również umiędzynarodowienie portfela klientów, a także posiadana technologia, która rozszerzy nasze kompetencje.” – dodaje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.