• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Co je to CPaaS?

CPaaS je extrémně dynamicky rostoucí trh služeb, s nímž má každý z nás každodenní kontakt, např. při online nakupování, objednávání taxi nebo provádění mobilních plateb. Podle údajů odborníků celosvětový trh CPaaS roste ročně až o 33 % a tuto dynamiku si udrží i v následujících letech. Hlavními stimulátory jsou zde rozvoj elektronického obchodování a digitalizace společnosti. Platformy, které nabízejí řešení v tomto modelu, navždy změnily integrovanou obchodní komunikaci.

CPaaS (Communications Platform-as-a-Service) je moderní řešení pro komunikaci společností se zákazníky prostřednictvím jediné vyhrazené platformy, která organizuje komunikační proces pomocí textových, grafických, hlasových a video zpráv, jako jsou SMS, e-mail, push nebo OTT. Díky integraci všech služeb na jednom místě je komunikace se zákazníkem konzistentní, více automatizovaná, a proto tedy relativně levnější, pokud jde o obsluhu. To vše zase umožňuje větší efektivitu činností prováděných z hlediska doručování zpráv příjemcům.

CPaaS změnil model komunikace

CPaaS nepřímo používá každý z nás. Pokaždé, když nakupujeme online, platíme, využíváme technickou podporu nebo kurýrní služby nebo se přihlašujeme do banky online, pravděpodobně nás v tomto procesu podporují služby společnosti, která funguje v modelu CPaaS. V současné době se taková řešení stala nedílnou součástí probíhající digitalizace života.

Společnosti, jež využívají služby CPaaS, nemusí tvořit a integrovat systémy samostatně – mohou využívat připravená, flexibilní řešení založená na rozhraní API, aniž by bylo nutné udržovat celou technickou infrastrukturu samostatně.

Integrace všech komunikačních aktivit společností se zákazníky na jednom místě navíc nejen zefektivňuje celý proces, ale také umožňuje změnu komunikační strategie společnost -zákazník a její pozvednutí na vyšší úroveň. Každá forma komunikace slouží k dosažení jiných cílů, ale jejich implementace v rámci jedné platformy CPaaS umožňuje dosáhnout mnohem vyšší účinnosti a transparentnosti prováděných operací.

Rozvoj trhu CPaaS je poháněn segmentem e-commerce

Platformy CPaaS si čím dál tím rychleji získávají popularitu. Podle údajů ze zprávy IDC Worldwide roste celosvětový trh CPaaS v letech 2019–2025 rychlostí 33 % ročně. Odhadovaná hodnota trhu v roce 2025 bude činit 23,1 miliard USD, v porovnání se 4,3 miliardami USD v roce 2019. Podobný nárůst poptávky po tomto typu služeb očekávají také další analytici trhu (včetně Juniper a Gartner)

Vercom jedním z lídrů na trhu v regionu CEE

CPaaS je službou, kterou nabízejí velké subjekty po celém světě. Trh tedy není nový, ale jak jsme viděli, stále dynamicky roste a má velký potenciál.

„Trh s tímto typem služeb dynamicky roste po celém světě a v Polsku je teprve na začátku své cesty. Nevyhne se však stále rozšířenější implementací tohoto typu systémů. Dominantní jednokanálová řešení jsou méně účinná a přinášejí horší výsledky při získávání a udržení zákazníků. Jsou také dražší a jejich použití je komplikovanější. Proto jsou vícekanálová řešení CPaaS stále více nutná, zejména pro velké e-commerce společnosti, bankovnictví, kurýrní služby a další odvětví. V nadcházejících letech očekávám konsolidaci v tomto odvětví a krystalizaci dvou nebo tří regionálních lídrů.“ – komentuje Krzysztof Szyszka, předseda představenstva společnosti Vercom.