• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Společnost Vercom získala z IPO 180 milionů PLN. Snížení maloobchodní tranše o 92,4 %.

Emisní cena byla stanovena na 45,00 PLN, což znamená, že společnost obdrží 180 milionů PLN, a hodnota celé nabídky činila 225 milionů PLN. Nabídka společnosti Vercom přilákala velký zájem investorů, což vedlo ke snížení maloobchodní tranše o 92,4 %.

Nabídka společnosti Vercom zahrnovala 4 000 000 nově vydaných akcií série D a 1 000 000 stávajících akcií prodaných zakladatelům, což představuje 6,91 % kapitálu společnosti. Podle provedené alokace bylo do tranše individuálních investorů zahrnuto 600 000 akcií, což představuje 12 % prodávaných akcií a zbývajících 4 400 000 akcií bylo přiděleno institucionálním investorům.

“Chtěl bych upřímně poděkovat všem investorům za účast v naší nabídce, za jejich čas a za jejich důvěru, díky níž budeme moci v budoucnu společně rozvíjet společnost Vercom. Jsem spokojen s provedeným IPO, které přilákalo velký zájem investorů, a to jak institucionálních, tak individuálních. Poptávka v obou tranších byla tak velká, že výrazně převyšovala počet dostupných akcií.“ – komentuje Krzysztof Szyszka, předseda představenstva společnosti Vercom.

V retailové tranši investoři umístili celkem přibližně 5,9 tisíce úpisů na 7,9 milionu akcií, v důsledku čehož byla průměrná míra snížení přibližně 92,4 procenta. Hodnota celé nabídky činila 225 milionů PLN a společnost získala částku 180 milionů PLN, kterou zcela určí na akvizice. 

“Náš cíl jsme splnili na sto procent a získali předpokládanou částku, která nám umožní vybudovat si vedoucí pozici na trhu služeb CPaaS v regionu CEE. Věříme v dlouhodobou spolupráci s investory. Pevně věříme, že díky prostředkům získaným z IPO dokážeme společně budovat hodnotu společnosti Vercom. Nyní se zaměřujeme na hloubkovou analýzu a výběr těch subjektů, které nejlépe zapadají do naší strategie. Před námi je velmi intenzivní období a první akvizice by měly být očekávány v příštích měsících.“ – dodává Tomasz Pakulski, člen představenstva společnosti Vercom.

Debut akcií Vercomu na varšavské burze cenných papírů se očekává přibližně za 2 týdny.