• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Do 2022 r. wartość rynku CPaaS przekroczy 10 mld USD

Z nowego raportu opracowanego przez Juniper Research wynika, że globalna wartość rynku CPaaS w przyszłym roku po raz pierwszy przekroczy 10 miliardów dolarów. Jest to wzrost aż o 17 proc. w stosunku do roku 2021, gdzie wycena wynosiła 8,6 md USD. Analitycy szacują, że do 2026 r. ponad 20 proc. przychodów z CPaaS będzie przypadać na kanały komunikacji RCS i OTT. Jest to ponad dziesięciokrotny wzrost z mniej niż 2 proc. w 2021 roku.

Działamy na niezwykle wartościowym i szybko rosnącym rynku. Według analityków wartość rynku CPaaS w 2022 r. przekroczy 10 mld USD i będzie rosła w tempie ponad 30% rocznie. Motorem napędowym rozwoju jest niezaprzeczalnie dynamiczny wzrost e-commerce, rosnąca popularność rozwiązań mar-tech’owych oraz stale postępująca digitalizacja. Naturalnie każda operacja wykonana w Internecie wiąże się wysyłaniem szeregu komunikatów za pomocą różnych kanałów. Taką komunikację umożliwiają platformy CPaaS, które w ramach jednej, scentralizowanej platformy integrują i automatyzują wiele komplementarnych względem siebie kanałów komunikacji elektronicznej  – komentuje Krzysztof Szyszka, Co-Founder&CEO Vercom.

Raport wskazuje rozwój CDP (Customer Data Platform) jako kluczowej usługi, która jeszcze bardziej zwiększy znaczenie rozwiązań CPaaS, zapewniając przy tym wgląd w preferencje użytkownika końcowego, takie jak czas kontaktu, kanał kontaktu i możliwości dosprzedaży.

Leave a Reply

Your email address will not be published.