• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Jesteśmy dostosowani do RODO!

Pragniemy poinformować, że spółka Vercom S.A wprowadziła wszelkie niezbędne w świetle RODO zmiany wewnątrz firmy, a także w aplikacjach i na stronach internetowych, co zostało poświadczone przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy.

Dokument potwierdzający pełne wdrożenie i dostosowanie naszej spółki do RODO:

Strona 1

Strona 2

W szczególności zostało potwierdzone to, że: firma Vercom S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami, stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w stosunku do przetwarzania danych osobowych oraz w swoich działaniach zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą, w sposób zgodny i wymagany przez RODO.

Zachęcamy do podjęcia współpracy z firmą, która ochronę danych osobowych stawia na pierwszym miejscu.