• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Spółka Vercom otrzymała certyfikat ISO 27001:2013

Z ogromną przyjemnością informujemy, że spółka Vercom S.A pozytywnie przeszła audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001:2013, do prowadzenia działalności w zakresie: “Tworzenie, utrzymanie i rozwój rozwiązań komunikacji elektronicznej, w tym email i sms w modelu SaaS”.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001, jest jednym z bardziej uznanych standardów zarządzania biznesem. Potwierdza on, że ochrona informacji w naszej firmie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Czym jest Bezpieczeństwo Informacji?
Jest to ochrona informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w celu zapewnienia ciągłości biznesu, minimalizowania ryzyka biznesowego oraz maksymalizowania zwrotu z inwestycji.
Bezpieczeństwo informacji jest realizowane poprzez wdrożenie systemu zabezpieczeń, w tym polityki, procesów, procedur, struktury organizacyjnej oraz funkcji oprogramowania i sprzętu.

Proces certyfikacji systemu w naszej firmie przeprowadziła jednostka LLC-(Certification) Czech Republic a.s z Pragi.