• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom sfinalizował przejęcie MailerLite

Vercom, spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), sfinalizowała przejęcie MailerLite, globalnego dostawcy narzędzi komunikacji e-mail. Dzięki akwizycji, Vercom staje się globalnym graczem na rynku CPaaS dostarczającym usługi do blisko 57 tys. klientów w 180 krajach. Wartość transakcji wyniosła ok. 400 mln PLN, co oznacza, że przejęcie MailerLite jest jedną z największych transakcji dokonanych przez polską firmę technologiczną w ciągu ostatnich lat. Jednocześnie Vercom przejął spółkę Oxylion, co umożliwi rozszerzenie oferty usług o kanał głosowy.

Dokonaliśmy największego przejęcia zagranicznego podmiotu przez polską spółkę w 2022 roku oraz jednego zwiększych w branży technologicznej w ostatnich latach. Dzięki akwizycji MailerLite stajemy się spółką globalną, obecną na 180 rynkach z mocną ekspozycją w USA i Europie Zachodniej. Umożliwia nam to konkurowanie z najlepszymi podmiotami w branży, takimi jak Twilio czy Sinch – mówi Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Vercom, poprzez nabycie 100 proc. udziałów amerykańskiej spółki MailerLite za kwotę ok. 400 mln PLN, pozyskał ponad 38 tys. nowych klientów, co zwiększyło trzykrotnie ich obecną liczbę do blisko 57 tys. Spółka z lidera rynku CEE stała się globalnym podmiotem obecnym na 180 rynkach. Dodatkowo do zespołu Vercom dołączyło również ok. 100 specjalistów skupionych w 30 międzynarodowych lokalizacjach, dzięki czemu spółka będzie mogła obsługiwać globalne portfolio klientów we wszystkich strefach czasowych.

Bardzo się cieszymy, że wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione i akwizycja została pomyślnie sfinalizowana. Aktualnie skupiamy się na procesie integracji spółek, co pozwoli nam czerpać korzyści z międzynarodowej obecności MailerLite oraz realizować synergie związane z cross-sellingiem usług. Efekty przejęcia zobaczymy już w III kw. 2022 r., który będzie pierwszym pełnym okresem konsolidacji wyników MailerLite – dodaje Krzysztof Szyszka.

Rozliczenie ceny nabycia obejmowało zapłatę ponad 54 mln EUR w gotówce, z czego ok. 28 mln EUR stanowiły środki pochodzące z oferty publicznej akcji, a ok. 26 mln EUR z kredytu bankowego. W ramach transakcji założyciele MailerLite objęli również 2.850.000 nowych akcji Vercom za cenę emisyjną za 1 akcję 10,52 EUR (50 PLN). Dzięki premii w wysokości 52 proc. w stosunku do ceny zamknięcia z dnia 13 czerwca, gotówkowa część rozliczenia była o ok. 10 mln EUR niższa niż miałoby to miejsce przy emisji akcji po obecnej rynkowej.

Vercom przejął także spółkę Oxylion od R22 za kwotę 37 mln PLN. Transakcja jest rozliczona emisją akcji do R22 za cenę emisyjną wynoszącą 41 PLN za 1 akcję. Dzięki przejęciu Vercom zyskuje kolejny kanał – voice, który uzupełnia platformę CPaaS i będzie dodatkowym atutem w kontekście realizowanej strategii globalnej ekspansji.

**************************************************************************************

O Vercom:

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania oferowane przez Vercom pomagają spółkom automatyzować oraz skalować procesy komunikacji, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność – a wszystko to w bezpieczny i niezawodny sposób. Obecnie z usług Vercom globalnie korzysta prawie 20 000 firm, w tym takie podmioty jak IKEA, American Express, DHL, Coca-Cola oraz BNP Paribas. Vercom jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu sWIG80. Vercom wyróżnia się wysoką dynamiką wzrostu – w 2021 przychody spółki wzrosły o 53% r/r.

CPaaS (Communication Platform-as-a-Service) to usługa lub rozwiązanie, które pozwala firmom w spójny i efektywny sposób – poprzez scentralizowaną platformę – dotrzeć do klientów za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT).

Dodatkowych informacji udziela:                          
Paweł Strzyżewski                                                     
InnerValue Investor Relations                                                              
p.strzyzewski@innervalue.pl
+48 506 229 863

Leave a Reply

Your email address will not be published.