• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close
Vercom z 3-krotnie wyższym zyskiem netto w III kw. 2023 r.

Vercom z 3-krotnie wyższym zyskiem netto w III kw. 2023 r.

Vercom SA., grupa technologiczna specjalizująca się w dostarczaniu globalnych usług komunikacji w modelu SaaS, podsumowuje udany trzeci kwartał 2023 roku. Grupa odnotowała wysokie dynamiki organiczne połączone ze wzrostem rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Zysk brutto wyniósł 47 mln zł, co oznacza organiczny wzrost o 28 proc. rdr., EBITDA zwiększyła się o 36 proc. do ponad 22 mln zł, z kolei zysk netto odnotował 3-krotny wzrost rdr. i osiągnął wartość ok. 13 mln zł. Dług netto / EBITDA spadł do poziomu ok. 0,9x, co daje Grupie Vercom jeszcze większą przestrzeń do realizacji polityki dywidendowej oraz inwestycji.

Za nami kolejny rekordowy kwartał. W szczególności warto podkreślić silny, w pełni organiczny wzrost wyników, co jest efektem dalszego skalowania działalności na rynku globalnym oraz wysokiej dynamiki sprzedaży wysokomarżowych usług oferowanych w modelu SaaS skierowanych do małych i średnich klientów. Koncentracja na skalowanych usługach oferowanych w modelu subskrypcyjnym ma na celu przybliżyć nas do realizacji długoterminowego celu, jakim jest obsługa miliona płacących klientów oraz podwajanie skali działalności co dwa lata  – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

W III kw. 2023 r. zysk brutto na sprzedaży wzrósł organicznie o ok. 28 proc. rdr. i wyniósł 47 mln zł przy jednoczesnym wzroście rentowności o ok. 7 p.p. EBITDA odnotowała wzrost organiczny na poziomie 36 proc. rdr. i osiągnęła wartość 22 mln zł, co oznacza wzrost marży o ok. 5 p.p. rdr. Bardzo mocny wzrost odnotował zysk netto, który wzrósł 3-krotnie rdr. do blisko 13 mln zł. Warto też zauważyć, iż systematycznie spada poziom zadłużenia, które obecnie wynosi ok 0.9x dług netto / EBITDA, co daje spółce jeszcze większą przestrzeń do realizacji polityki dywidendowej oraz planowanych przejęć.

Tegoroczne wyniki przeszły nawet nasze oczekiwania, o czym najlepiej świadczy fakt, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła poziom 80 mln zł, czyli tyle, co cel na cały 2023 r. To pokazuje, że obrana przez nas strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Udanie zaczęliśmy również IV kw., który sezonowo jest najlepszym okresem w całym roku.  Chcemy dobrze wykorzystać ten czas, aby na koniec roku móc świętować z naszymi akcjonariuszami kolejne rekordowe wyniki – komentuje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.

Vercom kontynuuje udaną ekspansję zagraniczną, dzięki czemu w minionym kwartale już 61 proc. sprzedaży pochodziło z rynków zagranicznych, a liczba płacących klientów biznesowych przekroczyła po raz pierwszy 75 tys. Większość z nich stanowią małe i średnie spółki, które odpowiadają za przeważającą część generowanej marży. Konsekwentna dywersyfikacja biznesu wpisana jest w DNA Vercom, dzięki czemu Spółka zmniejsza zależność od lokalnych czynników ekonomicznych i osiąga większą stabilność biznesową, przy wysokim, organicznym tempie wzrostu.

*********************

O Vercom

Vercom tworzy globalne usługi komunikacji w modelu SaaS, które umożliwiają klientom budowanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania oferowane przez Vercom od 20 lat pomagają klientom automatyzować oraz skalować procesy komunikacji, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność. Obecnie z usług Vercom korzysta ponad 75 000 firm oraz prywatnych przedsiębiorców na 180 rynkach, w tym takie podmioty jak IKEA, Rossman, American Express, DHL, Coca-Cola oraz BNP Paribas. Zespół Vercom obejmuje ponad 300 osób skupionych w 30 lokalizacjach na całym świecie, m.in. w San Francisco, Nowym Jorku, Berlinie, Pradze, Poznaniu oraz Warszawie. Grupa Vercom charakteryzuje się silnie wzrostowym profilem działalności – w ciągu ostatnich 5 lat EBITDA rosła w średniorocznym tempie na poziomie ponad 50% i za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 80 mln zł.

Od 2021 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Leave a Reply

Your email address will not be published.