• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom z certyfikatem ISO 27001

W naszej organizacji ogromną wagę przykładamy do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk rynkowych.  Zakres certyfikatu ISO 27001, który otrzymaliśmy to: tworzenie, utrzymywanie i rozwój rozwiązań komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, SMS i push w modelu CPaaS.

Nieustannie realizujemy i wdrażamy szereg rozwiązań mających na celu wzrost bezpieczeństwa usług świadczonych w ramach naszych platform CPaaS (Communications Platform-as-a-Service). Należą do nich: budowa wykwalifikowanego zespołu, inwestycje w zakup i konfigurację bezpiecznej infrastruktury serwerowej, nawiązywanie współpracy z zaufanymi dostawcami (np. firmy kolokujące nasze serwery), współpraca z najlepszymi serwerowniami w Europie, a także szereg usprawnień mających wprowadzić w naszej organizacji zarządzanie poprzez pryzmat normy ISO 27001. Wśród nich doskonalenie obszarów, jak zarządzanie dostępami, zarządzanie zmianami, planami ciągłości działania naszych usług, zarządzanie podatnościami czy też incydentami.

Przystępujemy również do certyfikacji w obszarze normy ISO 27018, która jest międzynarodowym kodeksem praktyk służącym wsparciu w zakresie zarządzania danymi osobowymi w chmurze obliczeniowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.