• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom z ponad 54 proc. wzrostem EBITDA w 2023 r.

Vercom SA., grupa technologiczna specjalizująca się w dostarczaniu globalnych usług komunikacji w modelu SaaS, podsumowuje wstępnie wyniki finansowe w 2023 r. Miniony rok to kolejny rekordowy okres dla Grupy Vercom.

Marża brutto wyniosła 181 mln zł, co oznacza wzrost o 56 proc. rdr., skorygowana EBITDA zwiększyła się o 54 proc. rdr. do 85 mln zł, z kolei wolne przepływy pieniężne osiągnęły wartość 73 mln zł, o oznacza wzrost o 62 proc. rdr. Dodatkowo Vercom podwoił zysk netto z działalności kontynuowanej do 60 mln zł, co stwarza jeszcze większą przestrzeń do wypłaty rekordowej dywidendy.

Nie zwalniamy tempa, za nami kolejny rekordowy rok i mocne wyniki w IV kw. 2023 r. Bardzo dobrze pokazuje to przekroczenie o 5 mln zł naszego wewnętrznego celu EBITDA za miniony rok związanego z programem motywacyjnym. Możemy odważnie powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest podwajanie skali co 2 lata – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Vercom w IV kw. 2023 r. odnotował wysoką dynamikę wzrostu organicznego, która wyniosła ponad 30 proc. rdr. Przełożyło się to na rekordowe poziomy marży brutto i EBITDA za cały rok. Wzrost udziału usług SaaS skierowanych do klientów SME wpłynął bezpośrednio na wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które dpowiadały wartości EBITDA w kwocie 85 mln zł. Dodatkowo warto podkreślić znaczne obniżenie zadłużenia. Stosunek długu netto do wartości EBITDA na koniec 2023 r. wyniósł 0,6x, w porównaniu do 2,0x na koniec 2022 r.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wypracowanych w minionym roku. W szczególności chciałbym podkreślić rekordowe przepływy pieniężne oraz niski poziom zadłużenia. Nasz model wyróżnia się wyjątkową zdolnością generowania gotówki, co potwierdza wysoka konwersja EBITDA na wolne przepływy pieniężne w wysokości 85 proc. To wszystko sprawia, że mamy jeszcze większą przestrzeń na wypłatę dywidendy i kolejne akwizycje – dodaje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.

Na koniec roku liczba klientów Spółki sięgnęła niemal 80 000. Oznacza to imponujący przyrost o ponad 13 000 klientów rok do roku, co średnio przekłada się na zdobywanie ponad 1 000 nowych klientów miesięcznie, głównie przedstawicieli segmentu SME korzystających z oferowanych przez Vercom usług SaaS w modelu self-service. Koncentracja na sprzedaży usług w modelu self-service pozwala Grupie szybciej skalować działalność na rynku globalnym oraz pozytywnie przekłada się na wysokość marży brutto na sprzedaży, która rdr. wzrosła o 9 p.p.

Leave a Reply

Your email address will not be published.