• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom z wynikami powyżej oczekiwań i rekordowymzyskiem netto w II kw. 2023 r.

Vercom SA., spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), podsumowuje rekordowy drugi kwartał 2023 roku. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł ponad 2-krotnie do 44 mln zł, skorygowana EBITDA zwiększyła się o 94 proc. do 21 mln zł, z kolei zysk netto odnotował wzrost rzędu 269 proc. i osiągnął blisko 18 mln zł. Bardzo dobre wyniki są zasługą m.in. wysokiej dynamiki sprzedaży wysokomarżowych usług oraz stabilnej bazy kosztowej.

– Za nami rekordowy kwartał, w którym wypracowaliśmy wyniki lepsze od naszych oczekiwań. Jest to najlepszy dowód na to, że strategia Grupy Vercom oraz praca którą wkładamy w rozwój naszych usług przynosi oczekiwane korzyści. W minionych latach udowodniliśmy, że potrafimy podwajać skalę działalności średnio co około dwa lata i po pierwszym półroczu tego roku możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do utrzymania takiej dynamiki wzrostu w najbliższej przyszłości – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Tak dobre wyniki finansowe za II kw. br. to m.in. zasługa dynamicznego wzrostu wysokomarżowych usług, w szczególności komunikacji transakcyjnej oraz email marketingu. W rezultacie marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła o ok. 14 p.p. rdr. i wynosi ok. 54 proc. Co istotne, potencjał dalszego rozwoju tych usług jest bardzo duży, co powinno być jeszcze bardziej widoczne w kolejnych wynikach. Dwukrotnie wzrósł także wynik EBITDA, który w II kw. br. wyniósł 21 mln zł.

– Warto podkreślić, że od wielu lat skutecznie łączymy wysoką dynamiką wzrostu z ponadprzeciętnym poziomem rentowności oraz zdolnością generowania gotówki. Konwersja EBITDA na wolne przepływy pieniężne  wynosi ok. 80 proc., co pozwala nam na regularne zmniejszanie poziomu zadłużenia i akumulowanie środków na wypłatę dywidendy lub potencjalne akwizycje – komentuje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.

Vercom konsekwentnie poszerza obecność na rynkach międzynarodowych oraz wzrost liczby klientów. W minionym kwartale ponad połowa przychodów generowanych przez Spółkę pochodziła z zagranicy, a liczba klientów wzrosła do ponad 73 tysięcy. Dzięki temu Vercom zmniejsza zależność od lokalnych czynników ekonomicznych i osiąga większą stabilność biznesową.

W ciągu ostatnich lat udało nam się 40-krotnie zwiększyć skalę działalności. Cel na kolejną dekadę to przynajmniej 10-krotny wzrost. Mamy ambicję, aby w tym czasie osiągnąć poziom miliona płacących klientów. W ostatnich latach udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie łączyć wzrost organiczny z akwizycjami, dlatego po zakończeniu integracji podmiotów które dołączyły do naszej grupy w ostatnich dwóch latach, zamierzamy rozważyć kolejne przejęcia w perspektywie lat 2024 i 2025 – dodaje Krzysztof Szyszka.

Spółka od początku roku intensywnie pracuje nad realizacją kluczowych inicjatyw rozwojowych. Obecnie na ukończeniu są prace nad platformą MessageFlow przeznaczoną dla klientów mid-market. Z kolei w sierpniu została uruchomiona w pełni zlokalizowana platforma MailerLite w języku hiszpańskim oraz polskim. Obecnie trwają także zaawansowane przygotowania do przeskalowania usług komunikacji transakcyjnej na rynkach zagranicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Strzyżewski

InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl

+48 506 229 86

Leave a Reply

Your email address will not be published.