• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Webinar dla inwestorów indywidulanych po Q2 2021

Podsumowaliśmy II kw. 2021 r. na webinarze dla inwestorów indywidulanych, który odbył się 2 września. Partnerem spotkania było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych.

Podczas webinaru podsumowaliśmy minione półrocze, przedstawiliśmy perspektywy rozwoju na kolejne okresy oraz skomentowaliśmy ostatnie transakcje Spółki – zakup udziałów FreshMaila oraz inwestycję w PusPushGo. Z tej okazji w wydarzeniu uczestniczyli także Paweł Sala i Dawid Mędrek, prezesi i założyciele odpowiednio FreshMaila oraz PushPushGo.

Vercom w II kw. 2021 r. odnotował wysokie dynamiki wzrostu. Marża brutto wzrosła o 49 proc. rdr. do 11,7 mln zł, skorygowana EBITDA urosła o 47 proc. rdr. do 8,7 mln zł. Z kolei liczba klientów zwiększyła się o 119 proc. rdr. do 18,4 tys., co jest wynikiem przejęcia FreshMail oraz PusPushGo.

Cieszymy się z wyników, jakie osiągnęliśmy w II kwartale. Dzięki dynamicznemu wzrostowi konsekwentnie umacniamy pozycję wiodącej platformy CPaaS w regionie CEE. Majowy debiut na głównym parkiecie GPW przełożył się nie tylko na efektywne skalowanie naszych rozwiązań, ale również na pozyskanie nowych klientów, kontrahentów oraz zdobyte zaufanie. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Nagranie z webinaru inwestorskiego: https://www.youtube.com/watch?v=24mC8LdeXFM&t=1s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.