• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Zobacz, kto o nas napisał #5

Trzeci kwartał tego roku przyniósł naszej Spółce kolejne rekordowe wzrosty, co niezmiernie nas cieszy. Dynamiczne tempo, w jakim się rozwijamy to poza stabilnym i silnym wzrostem organicznym, również efekt akwizycji, dzięki którym pozyskujemy nie tylko klientów, ale i cenne talenty. Poniżej prezentujemy wybrane publikacje oraz komentarze, które pojawiły się w mediach w ostatnim czasie.

Vercom rozmawia o przejęciach z około dziesięcioma podmiotami i podtrzymuje, że wyda na akwizycje co najmniej 250 mln zł do maja przyszłego roku. Spółka liczy na zamknięcie jednej transakcji do końca roku, ale nie wyklucza, że będzie ich więcej – poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Szyszka. Cele grupy to prawie wyłącznie firmy zagraniczne, nie tylko z Europy Środkowo-Wschodniej – bankier.pl

Większość naszej energii poświęcamy obecnie na znalezienie odpowiedniej strategii akwizycyjnej. Równolegle prowadzimy aktywnie do dziesięciu głęboko osadzonych procesów, ponieważ nie wiemy co w trakcie rozmów wyjdzie, a nie możemy sobie pozwolić na to, by czekać np. kolejne pół roku z przejęciami” – komentuje Krzysztof Szyszka, Prezes Zarządu Vercom.

Zobacz więcej: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Vercom-liczy-na-co-najmniej-jeszcze-jedno-przejecie-w-tym-roku-wywiad-8221683.html

Vercom odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,14 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 9,3 mln zł wobec 6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 22,84 mln zł rok wcześniej – inwestycje.pl 

Nasze przychody wzrosły o 94% r/r i wyniosły 44,2 mln zł. Na poziomach zyskowności również osiągnęliśmy wzrosty – skorygowana EBITDA urosła o 55% r/r, osiągając wartość 9,3 mln zł, a marża brutto wyniosła 13,7 mln zł, co oznacza wzrost o 85%. Tak dobre wyniki to efekt wzrostu organicznego oraz pierwszych synergii z pozyskanych w lipcu br. udziałów FreshMail oraz PushPushGo. Cieszy nas także powiększenie się grona naszych klientów – uwzględniając dodatkowo klientów ProfiSMS, FreshMail oraz PushPushGo – liczba ta zwiększyła się ponad dwukrotnie r/r do 18,7 tys.” – komentuje Krzysztof Szyszka, Prezes Zarządu Vercom.

Zobacz więcej: https://inwestycje.pl/gielda/vercom-mial-482-mln-zl-zysku-netto-614-mln-zl-zysku-ebit-w-iii-kw-2021/

Ze względu na specyfikę ostatniego kwartału roku, zwykle obfitującego w największą w roku liczbę zamówień e-commerce – z uwagi na przypadający w nim Black Friday oraz intensywny okres okołoświąteczny – a co za tym idzie – bardzo dużą ilość wysyłanych wiadomości i komunikatów, Vercom spodziewa się, że ostatni kwartał przyniesie również zadowalające wyniki. Dla rynku CPaaS, wzrost e-commerce zapewnia bowiem efekt dźwigni – jedna transakcja generuje kilka lub kilkanaście powiadomień wysyłanych przez platformy CPaaS dla klientów (SMS, EMAIL, PUSH lub OTT): od podziękowania za zrealizowane zamówienie, przez informacje o autoryzacji i realizacji płatności, wysyłkę i doręczenie przesyłki, aż po wystawienie faktury, czy prośbę o wyrażenie opinii – biznesradar.pl

Ostatnie trzy miesiące roku to dla wielu sektorów, w tym naszego, czas żniw, ale także wytężonej pracy. Z racji, iż naszymi klientami są w przeważającej mierze firmy e-commerce oraz oferujące usługi wspierające e-commerce, w okresie wzmożonych zamówień, będą one jeszcze częściej wykorzystywać powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak e-mail, SMS push, czy OTT” – komentuje Tomasz Pakulski, Członek Zarządu Vercom.

Zobacz więcej: https://www.biznesradar.pl/a/105133,vercom-mial-w-iii-kwartale-4-8-mln-zl-zysku-netto-0-4-mln-zl-mniej-r-r