• HOURS: MON-FRI 8AM 7PM

Menu Close

Vercom ogłasza zamiar debiutu na GPW

Vercom S.A., dynamicznie rosnąca spółka technologiczna, dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej.

Podstawowe informacje o Spółce:

  • Grupa Vercom to wiodący w regionie CEE dostawca platform komunikacyjnych w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.
  • Rozwiązania Grupy pomagają jej klientom i partnerom przezwyciężyć złożoność komunikacji, automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność – a wszystko to w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób. Wspierają wszystkie najpopularniejsze kanały komunikacji: sms, email, push oraz komunikatory (OTT).
  • Grupa posiada zdywersyfikowany, rosnący portfel klientów obejmujący podmioty z różnych sektorów gospodarki. Dominującą grupę odbiorców, która w 2020 roku odpowiadała za ok. 75% przychodów Grupy, stanowią firmy e-commerce oraz podmioty wspierające ekosystem e-commerce (m.in. logistyka, płatności elektroniczne, digital marketing).

Pełna treść ITF: ZOBACZ 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Vercom S.A. („Spółka”). Prospekt, wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa jak suplementy do prospektu, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce. Prospekt będzie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.vercom.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.